mulders-gm.nl

Jeugd en recht

PUBLICATIE DATUM juli 2009
BESTANDSGROOTTE 3,23
ISBN 9789031361595
TAAL NEDERLAND
AUTEUR A.P. van der Linden
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Jeugd en recht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.P. van der Linden. Lezen Jeugd en recht online is nu zo eenvoudig!

Jeugd en recht 9e druk is een boek van A.P. van der Linden uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031361595 Jeugd en recht is al jaren h t overzichtswerk van de geldende bepalingen in jeugdrecht, jeugdbescherming en bestaande vormen van jeugdhulpverlening en jeugdzorg. Het jeugdrecht wordt voor hulpverleners op een toegankelijke manier beschreven. De justiti le jeugdzorg, het civiele kinderrecht en het jeugdstraf(proces)recht komen aan de orde. Ook worden de vrijwillige hulpverlening en de op dat gebied werkzame instanties uitvoerig behandeld. Daarnaast komt het internationaal jeugdrecht en de rechtspositie van kinderen van etnische minderheden aan de orde.De tekst van de negende druk is in overeenstemming gebracht met de belangrijkste recente ontwikkelingen op het terrein van het jeugdrecht, de jeugdbescherming en de jeugdzorg. Zo is in 2008 gesloten jeugdzorg ingevoerd waardoor er een scheiding is aangebracht in de uithuisplaatsing van jongeren met een strafrechtelijke maatregel en jongeren met een civielrechtelijke titel. Door deze wijziging kunnen jong meerderjarigen tot twintig jaar als minderjarige worden behandeld.In hetzelfde jaar is door de invoering van de Wet gedragsbe nvloeding jeugdigen het Jeugdstrafrecht uitgebreid met de gedragsbe nvloedende maatregel en met veel meer mogelijkheden om straf op maat te kunnen realiseren. De wetgever heeft in het kader van het (ouderlijk) gezag de 'pedagogische tik' verboden, in het scheidingsrecht is het verplichte ouderschapsplan opgenomen en de 'flitsscheiding' bestaat niet langer. Tevens zijn er taken van de kantonrechter overgeheveld naar de kinderrechter en is er een Verdrag in aantocht tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Evenals in de voorgaande drukken zijn in hoofdstuk 12 de ontwikkelingen op het onderhavige terrein weer geactualiseerd.

...cht, jeugdbescherming en bestaande vormen van jeugdhulpverlening en jeugdzorg ... bol.com | Jeugd En Recht | 9789031337248 | A.P. van der ... ... . Jeugd en recht biedt een uitstekend overzicht van de geldende bepalingen op het terrein van het jeugdrecht, de jeugdbescherming en bestaande vormen van jeugdhulpverlening. Uitgangspunt is het 'probleemloze' kind. Als dit kind echter in moeilijkheden ko Jeugd en recht biedt een overzicht van de geldende bepalingen van jeugdrecht, jeugdbescherming en bestaande vormen van jeugdhulpverlening. Uitgangspunt is het 'probleemloze' kind. Als dit kind echter in moeilijkhed ... Studystore | Jeugd en recht, Linden, A.P. van der Siethoff ... ... . Uitgangspunt is het 'probleemloze' kind. Als dit kind echter in moeilijkheden komt, heeft het bijzondere zorg nodig. Hieraan en aan de juridische status van deze kinderen besteden de auteurs aparte aandacht. Wij helpen ouders en kinderen die te maken krijgen met deze instellingen en hebben ons gespecialiseerd in jeugdrecht, jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht. Informatie voor ouders Advokatenkollektief Rotterdam helpt ouders die vinden dat Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming ten onrechte ingrijpt in hun gezin. En er wordt jeugdstrafrecht ontwikke...