mulders-gm.nl

Spreken over God

PUBLICATIE DATUM april 2012
BESTANDSGROOTTE 5,35
ISBN 9789023903413
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Arjan Plaisier
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Spreken over God in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Arjan Plaisier. Lezen Spreken over God online is nu zo eenvoudig!

De Protestantse Kerk spreekt zich uit over de discussie rond het bestaan van God.De laatste jaren is het 'spreken over God' opnieuw in de belangstelling gekomen. Dat is onder meer veroorzaakt door de komst van moslims en van christenen uit andere landen naar ons land.Er is een hernieuwde belangstelling voor religie in onze samenleving, waardoor God niet langer een taboe-onderwerp is.Tegelijkertijd is er verwarring rond het bestaan van God, ook binnen de kerk. Daarom besloot de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland een handreiking te schrijven voor de gemeente.In deze handreiking wordt ingegaan op vragen als: hoe weten we van God? Hoe spreken we over God? Hoe kunnen we God ervaren, en wat betekent het als wij Hem níet ervaren? Ten slotte wordt er aandacht gegeven aan het belijdend spreken over God.

...er, er wordt heel wat zinnigs aangestipt in dit gesprek tussen bijzonder hoogleraar en predikant Wouter Slob en cultuurredacteur Job van Schaik ... Spreken over God | David ... . In 'Spreken over God' beschrijft dr. A. van der Beek de hoofdlijnen van de theologie. Dit boek is een verkorte weergave van de zesdelige serie 'Spreken over God'. Het denken over Christus als de openbaring van Gods wezen bepaalt alle thema's van de theologie. Binnen enkele weken verschijnt het laatste deel van de serie 'Spreken over God', waar prof. Dr. A. van de Beek in 1998 een begin mee maakte. ... Spreken over God - II | Hervormdsliedrecht.nl ... . Binnen enkele weken verschijnt het laatste deel van de serie 'Spreken over God', waar prof. Dr. A. van de Beek in 1998 een begin mee maakte. In dat jaar publiceerde hij Jezus Kurios. De christologie als hart van de theologie. Naar eigen zeggen, had hij er toen nog geen idee van, dat nog vijf delen zouden volgen, die in omvang steeds groter werden. Onbekommerd spreken over God? Het vanzelfsprekend spreken over een almachtige God of een God die van buiten ingrijpt is onmogelijk geworden. Dat heeft ons meer of minder moeite gekost. We zijn op zoek naar een nieuw onbekommerd spreken over God dat in alle lichtheid wel weer recht doet aan de gebrokenheid. Als God niet zou spreken, is het christelijk geloof maar een saaie bedoening, gebaseerd op antieke geschriften van duizenden jaren oud. Maar God is geen overblijfsel uit een ver vervlogen oudheid. Hij is de levende God, die hier en nu, onder zijn kinderen actief is en die heel persoonlijk tot ons en door ons heen spreekt. Spreek vrijmoedig over God. Durven wij dat? Als wij in deze godevijandige wereld vrijmoedig over Hem durven spreken, dan moet Zijn Naam voor ons persoonlijk toch ook betekenis hebben gekregen. Dan zal dc liefde van God door de Geest in ons hart moeten wonen. Zo spreken we niet óver, maar ván God: we bakenen 'God' niet af als een ding dat we zomaar kunnen bevatten, zoals een tafel of bankstel, maar we brengen 'Hem' in bij het gesprek om te zien waar dat ons leidt. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een andere opvatting van de almacht die aan God wordt toegeschreven. LUNTEREN - De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft aan het begin van de avond unaniem ingestemd met de nota "Spreken over God". Ds. K. Hendrikse toonde zich na ... Spreken over God kan een loze zaak worden als dat niet aan de orde komt en in dit stuk komt het veel te weinig aan de orde. Nog een stapje verder. In het stuk wordt veelvuldig over de 'drie-enige God' gesproken. In hoofdstuk 2 ('hoe spreken we over God') wordt dat ingezet, en in hoofdstuk 5 wordt daar uitgebreid op teruggegrepen. Over mijn inzicht of ideeën. Ik probeer na te spreken wat God heeft voorgezegd. Mijn 'spreken over God' wordt genormeerd door Gods spreken over Zichzelf. 2. Spreken met vrees Daaruit vloeit direct ook mijn tweede punt voort...