mulders-gm.nl

De psalmen / Berijming 1773

PUBLICATIE DATUM 2015-09-07
BESTANDSGROOTTE 6,78
ISBN 9789057192210
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Johannes Eusebius Voet
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen De psalmen / Berijming 1773 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Johannes Eusebius Voet. Lezen De psalmen / Berijming 1773 online is nu zo eenvoudig!

Het bijbelboek De Psalmen bestaat uit 150 liederen. Gelovigen verwoorden hun geloof, twijfel en emoties op een zodanige wijze dat ze herkenbaar zijn voor alle gelovigen door de eeuwen heen. De kerkgeschiedenis kent naast vertalingen van het bijbelboek De Psalmen ook vele berijmingen. In de Souterreeks verschijnen oude berijmingen van de Psalmen om te lezen, te overdenken of te vergelijken. In dit deel de berijming van 1773.

...oos de deugd versmaadt, Vervolgt Uw volk in zijnen jammerstaat ... Psalmberijming van 1773 - Kerkliedwiki ... . Dat hen 't besluit, tot ons verderf genomen, In 't warnet breng', en schielijk om doe ko - men! Psalm 27 vers 1. God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood; Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen: Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood. Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên, En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên. Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, Den voet, en vi ... Psalmberijming van 1773 - Kerkliedwiki ... . Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, Den voet, en viel; omdat het God verlaat. Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren. Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7066953 bij uw rapportage aan CCLi. Eigen geschrift Davids vers 1. Ik was een jongeling, nog teder en gering, bij broed'ren laag geacht. Men had mij in het veld tot herder aangesteld; daar hield ik steeds de wacht en weidde 't wollig vee. Toen maakt' ik, wel te vreê, een harp met eigen handen. Ik greep het snarentuig, 'k zong psalmen; van 't gejuich weergalmden onze landen. Zo ook de berijming die in 1773 door de commissie aangeboden werd aan de Staten Generaal en de naam "Statenberijming" kreeg. Om te beginnen zijn er enige psalmverzen die een remonstrantse geest ademen. We denken bijvoorbeeld aan het vierde vers van psalm 1. "De Heer' toch slaat der mensen wegen gâ, en wendt alom het oog van Zijn genâ, De Psalmberijming van 1773 is een nog altijd veel gebruikte berijming die in 1773 op last van de Staten-Generaal is ingevoerd. De berijming is gemaakt op de melodieën van de Geneefse psalmen.Vaak werden aan de bundel "Eenige gezangen" toegevoegd. De uitgave "Psalmen en gezangen voor de Ned.Herv. Kerk" uit 1938 heeft er daarvan 12, aangeduid met hoofdletters A t/m L. De kerkgeschiedenis kent naast vertalingen van het bijbelboek De Psalmen ook vele berijmingen. In de Souterreeks verschijnen oude berijmingen ...