mulders-gm.nl

Preken over het Evangelie van Johannes (I)

PUBLICATIE DATUM februari 2018
BESTANDSGROOTTE 4,54
ISBN 1230002163758
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Paul C. Jong
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Preken over het Evangelie van Johannes (I) in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Paul C. Jong. Lezen Preken over het Evangelie van Johannes (I) online is nu zo eenvoudig!

De liefde van God geopenbaard door Jezus Christus :Er staat geschreven, ''Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen'' (Johannes 1:18).Hoe perfect openbaarde Jezus de liefde van God aan ons! Hoe perfect heeft Jezus ons bevrijdt! Welke perfecte Waarheid van zaligmaking is het evangelie van het water en de Geest! We hebben nooit spijt gehad van de ontvangst van onze zaligmaking door ons geloof in Jezus, die kwam door het water en het bloed (1 Johannes 5:6).Ik hoop dat ieder van u geloofd in Jezus Christus die de ware liefde van God geopenbaard heeft, houd het geloof in Zijn liefde in uw harten, en leef dagelijks ter willen van de verspreiding van deze liefde. Ik hoop dat u de zegening van de vergeving van zonden verkrijgt door God te ontmoeten door het evangelie van het water en de Geest.

...an Johannes (I) - De Liefde van God Geopenbaard door Jezus ... Ik ben de weg (Joh. 14,1-12) - Preken Online ... ... En omdat Johannes nu betrekkelijk weinig verteld van de werken, die Christus deed, maar veel van zijn prediking, terwijl daarentegen de andere drie evangelisten veel over zijn werk schrijven en minder over zijn woorden, is Johannes' evangelie alleen het fijne echte hoofd-evangelie, verre te verkiezen en hoog te achten boven de andere drie.' Johannes 4 - Nooit meer dorst! Johannes 5 - Jezus is God ... bol.com | Preken over het Evangelie van Johannes (III ... ... .' Johannes 4 - Nooit meer dorst! Johannes 5 - Jezus is God. Johannes 6 - Brood van eeuwig leven. Johannes 7 - Wie volg jij? Johannes 8 - Het Licht van de wereld. Johannes 9 - Jezus ziet jou. Johannes 10 - Jezus onze Herder. Johannes 11 - De opstanding en het leven. Johannes 12 - Jezus volgen is volle overgave Als Johannes een van de 12 apostelen én de auteur is is het vreemd dat hij pas in hoofdstuk 13 (vers 23) voor het eerst genoemd wordt. Verderop in de tweede helft van het evangelie wordt de geliefde apostel nog een aantal malen genoemd, maar de enige passage die deze apostel als de auteur van het evangelie lijkt te identificeren is 21:24-25. Preek over 1 Johannes 4:7-21 ... Wil ik de taal van het evangelie leren, wil ik me in Gods koninkrijk verstaanbaar kunnen maken, dan zal ik de regels van Gods koninkrijk moeten leren. Net zoals je een buitenlandse taal het beste leert door in het betreffende land te gaan Preken over het Evangelie van Johannes (I) - De Liefde van God Geopenbaard door Jezus, De eniggeboren Zoon ( I ) (Dutch Edition) eBook: Paul C. Jong: Amazon.ca: Kindle Store ORDE VAN DIENST Votum Vrede-Zegengroet Psalm 25:1,2 Lezing van Gods wet Gez 39 Schriftlezing: Romeinen 1:22-32; 1 Korinthe 7:36-40; 2 Korinthe 6:14-18 Gebed Gez 177 Tekst: Zondag 41 Verkondiging van het evangelie Psalm 19:5,6 Dankgebed Collecte Psalm 51:4,5 Zegen Geliefde... Het evangelie naar Johannes 17:1-26. Het gebed van onze Hogepriester Het evangelie naar Johannes 17:1-26 15-mrt-16 1 Terugblik (Joh 13-16) In de bovenkamer bemoedigt Jezus ons met zijn liefde tot het einde, een plaats bij Hem in het Vaderhuis, Nadere informatie In het evangelie van deze zondag gaat het over die beide kanten: er niet bij horen. Jezus zegt in zijn gebed: De wereld haat hen (bedoeld zijn de leerlingen, de gemeenschap van zijn volgelingen, de kerk), de wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook in niet bij de wereld hoor (vs. 14) en verderop wordt dat nog eens herhaald. Preek over Johannes 9:1-39 Gemeente van de HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, De geschiedenis van de blindgeboren man die Jezus en daarbij gebruik maakt van modder is bekend. Het staat in veel kinderbijbels en het spreekt daardoor én door de levende vertelling tot de verbeelding. Een detail dat mij Het Evangelie van Johannes is het vierde boek in het Nieuwe Testament. Het is geschreven door Jezus' leerling en gezant Johannes. De naam Johannes betekent: "van God geschonken" of "God is genadig". Johannes opent zijn evangelie met een indrukwekkend betoog waarin hij schrijft dat Christus tot het Zijne (wereld, schepping, mensen) is gekomen, maar dat de Zijnen (hen, op wie God recht heeft, namelijk Israël én alle volken) Hem niet hebben aangenomen…. Zoekt u informatie over het evangelie naar Johannes? Bekijk hier ons aanbod of bij De Pelgrim te IJsselmuiden Preek over Johannes 1:43-51 Liturgie morgendienst: Votum en groet Zingen: Ps. 122:1,2,3 ... Die beide werkwoorden heb ik in het thema van de preek gezet. Vinden en volgen. Ik zet erbij ... Johannes Het evangelie van het Woord, Kampen 1997, p. 73. Joh014351 Pagina 5. Het komende seizoen zullen wij, zo God het wil, ons bezighouden met het evangelie naar Johannes. Door het hele evangelie heen staan we tegenover Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is de wijze waarop dit evangelie ons Hem voorstelt en die boodschap is het doel van het schrijven van Johannes. De evangelist vertelt het… Het teken van Lazarus wijst op onze gebrokenheid. Het teken van Lazarus wijst ook op wie Jezus is. Het is opvallend dat Johannes weinig aandacht besteedt aan wat er nu precies met Lazarus gebeurt. Hij let veel meer op het gesprek tussen Jezus en Martha met daarin die ene sleutelzin waar alles om draait. Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het ......