mulders-gm.nl

God Als Mens

PUBLICATIE DATUM juni 2007
BESTANDSGROOTTE 4,81
ISBN 9789043513050
TAAL NEDERLAND
AUTEUR McGrath, A.
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen God Als Mens in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur McGrath, A.. Lezen God Als Mens online is nu zo eenvoudig!

OVERDENKINGEN BIJ DE KOMST VAN JEZUSAan de hand van een aantal schilderijen en gedichten reflecteert Alister McGrath over een van de belangrijkste heilsfeiten: het wonder van Gods menswording. McGrath weet opnieuw oude Bijbelse begrippen op een indringende manier tot leven te brengen. We worden als lezer geoefend in het aandachtig kijken naar bijzondere schilderijen. Hierdoor krijgen we oog voor bijzondere momenten tijdens het leven van Christus waarop bleek wie Hij werkelijk was. Het lukt Alister McGrath zijn lezers onder de indruk te laten komen van dit wonder.overdenkingen over een van de belangrijkste gebeurtenissenbeeldende besprekingen van gedichten en schilderijenverwijzingen naar afbeeldingen op het internetvoor persoonlijke overdenking of als waardevol geschenkAlister McGrath is een internationaal bekend theoloog. Hij is Professor of Historical Theology in Oxford. Van zijn hand verschenen bij Uitgeverij Kok onder andere: Christelijke theologie (3e druk 2005); Bruggen bouwen (3e druk 2005); Christus kennen (2003); Theologie. De basis (2005), Dawkins' God (2006) en Scheur de wolken, kom bevrijden (2007).

...dat beeld weer herstelt in Christus. En: als God mens werd, waarom hebben we dan zo'n moeite met deze ongehoorde bevestiging van de historische dimensie - waarom vallen we vaak liever terug op een algemene God of op een privé-God? Met bijdragen van o ... bol.com | Wat God bewoog mens te worden | 9789023912781 ... ... .a. H. Veldhuis (Verlichting: moeiten en kansen), De mens is daarom uniek in de hele schepping en heeft daarom een materieel aspect (lichaam) en een immaterieel aspect (ziel/geest). Het "evenbeeld" of de "gelijkenis" van God betekent, in de meest eenvoudige zin, dat wij gemaakt zijn om op God te lijken. Adam leek niet op God omdat God vlees en bloed zou hebben. Wie gelooft dat God de mens naar Zijn beeld schiep, wordt naar Chri ... God (christendom) - Wikipedia ... . Het "evenbeeld" of de "gelijkenis" van God betekent, in de meest eenvoudige zin, dat wij gemaakt zijn om op God te lijken. Adam leek niet op God omdat God vlees en bloed zou hebben. Wie gelooft dat God de mens naar Zijn beeld schiep, wordt naar Christus, het Beeld van God, verwezen. Volgens Augustinus is de mens naar God toe geschapen: mens in relatie. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen". (Genesis 1:26; vergelijk 9:6) Dat dit geen primitief idee is, uit een ver verleden, toont het geloof van de Here Jezus en de apostelen. Ze zijn geschapen "als evenbeeld van God" (zie Genesis 1:26-28, NBV). Dat mensen op God lijken, betekent dat er tussen God en de mensen communicatie mogelijk is. Volgens het scheppingsverhaal is God dus uit op een relatie met de mens. Geschapen door God en voor God. God van de doden, god van de onderwereld, god bij het mummificeren en zoon van de grote Osiris. Anubis wordt meestal afgebeeld als half mens, half jakhals. Zijn afkomst is onduidelijk, de betekenis van zijn naam ook, zelfs over zijn uiterlijk is discussie. God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God spreekt hier waarschijnlijk tot zijn hemelgenoten: engelen, machten en krachten. Hij roept hen op om samen met hem mensen te maken als hun beeld en gelijkenis (zie rechts). Als mens kan ik niet vanuit mezelf leven, er komen dingen op me af als leven en dood, liefde en geweld, op die grenspunten heb ik geen grip. De vraag is wat ik daarmee doe. God is misschien een naam voor die grens, of anders gezegd, God is die vreemde ruimte waarin de mens zichzelf een vraag wordt: ben ik dit, doe ik dit? Als men teksten waarin Israël 'zoon' wordt genoemd meetelt worden het niet meer dan een dozijn. In de apocriefe en pseudepigrafische Joodse literatuur komt God als 'Vader' wat vaker voor, maar pas in latere Joodse teksten vinden wij hem, evenals in het 'Nieuwe Testament', herhaaldelijk. Dan hoefde men na zijn komst niet te twijfelen. Daarom heeft onze God hier als mens tussen de mensen verkeerd. Hij verscheen immers als mens voor hen die Hem alleen met de ogen zagen: Hij verscheen als God voor hen die begrepen. Aan hen die vol bewondering naar Hem opzagen, liet Hij een mens zien. Zij die in Hem geloofden, werden God in Hem gewaar. Gods toorn over de mens, die niet in Jezus behouden is, is eeuwig, zonder einde, en begint direct na de lichamelijke dood. Er is een opstanding, waarbij men een verheerlijkt lichaam ontvangt. Er is een opstanding van de doden (dus diegenen die niet in Christus gestorven zijn) om voor eeuwig veroordeeld te worden tot verblijf in de poel des vuurs. GODS WEGEN: De Bijbel leert dat een mens 'het werk dat de ware God heeft gemaakt, nooit van het begin tot het eind kan doorgronden' (Prediker 3:11). We zullen dus nooit alles over God weten. De wijsheid achter Gods wegen is 'onnaspeurlijk' (Romeinen 11:33). Uw God heeft Israël zo lief dat hij het voor altijd wil doen standhouden. Daarom heeft hij u als koning aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.'" 1 P...