mulders-gm.nl

God Als Mens

PUBLICATIE DATUM juni 2007
BESTANDSGROOTTE 12,16
ISBN 9789043513050
TAAL NEDERLAND
AUTEUR McGrath, A.
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen God Als Mens in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur McGrath, A.. Lezen God Als Mens online is nu zo eenvoudig!

OVERDENKINGEN BIJ DE KOMST VAN JEZUSAan de hand van een aantal schilderijen en gedichten reflecteert Alister McGrath over een van de belangrijkste heilsfeiten: het wonder van Gods menswording. McGrath weet opnieuw oude Bijbelse begrippen op een indringende manier tot leven te brengen. We worden als lezer geoefend in het aandachtig kijken naar bijzondere schilderijen. Hierdoor krijgen we oog voor bijzondere momenten tijdens het leven van Christus waarop bleek wie Hij werkelijk was. Het lukt Alister McGrath zijn lezers onder de indruk te laten komen van dit wonder.overdenkingen over een van de belangrijkste gebeurtenissenbeeldende besprekingen van gedichten en schilderijenverwijzingen naar afbeeldingen op het internetvoor persoonlijke overdenking of als waardevol geschenkAlister McGrath is een internationaal bekend theoloog. Hij is Professor of Historical Theology in Oxford. Van zijn hand verschenen bij Uitgeverij Kok onder andere: Christelijke theologie (3e druk 2005); Bruggen bouwen (3e druk 2005); Christus kennen (2003); Theologie. De basis (2005), Dawkins' God (2006) en Scheur de wolken, kom bevrijden (2007).

...Hem alleen met de ogen zagen: Hij verscheen als God voor hen die begrepen ... bol.com | Wat God bewoog mens te worden | 9789023912781 ... ... . Aan hen die vol bewondering naar Hem opzagen, liet Hij een mens zien. Zij die in Hem geloofden, werden God in Hem gewaar. Gods toorn over de mens, die niet in Jezus behouden is, is eeuwig, zonder einde, en begint direct na de lichamelijke dood. Er is een opstanding, waarbij men een verheerlijkt lichaam ontvangt. Er is een opstanding van de doden (dus diegenen die niet in Christus gestorven zijn) om voor eeuwig veroordeeld te worden tot verblijf in de poel des vuurs. GODS WEGEN: De Bijbel leert dat een mens 'het werk dat de ware God heef ... God (christendom) - Wikipedia ... . GODS WEGEN: De Bijbel leert dat een mens 'het werk dat de ware God heeft gemaakt, nooit van het begin tot het eind kan doorgronden' (Prediker 3:11). We zullen dus nooit alles over God weten. De wijsheid achter Gods wegen is 'onnaspeurlijk' (Romeinen 11:33). Uw God heeft Israël zo lief dat hij het voor altijd wil doen standhouden. Daarom heeft hij u als koning aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.'" 1 Petrus 4:8 "Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden." 1 Johannes 4:19 "Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad." Romeinen 13:10 God biedt de beste verklaring voor het bestaan van objectieve morele en ethische waarden in de wereld. In Romeinen 5:12 lezen we: "Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd." God - Als Hij bestaat, hoe kunnen wij ons Hem dan voorstellen? God keek er met plezier naar en zegende ze. Op de zesde dag maakte God allerlei dieren. Kruipende dieren, wilde dieren, vee, elk naar hun eigen soort. God zag dat ook dat goed was. Toen zei God: Laat ons mensen maken die op Ons lijken. En God schiep de mens naar Zijn evenbeeld. God zegende de mens en gaf hen de opdracht om de aarde te ... Fp2:7 vertelt dat Jezus Zich 'ontledigd' heeft: als de eeuwige Zoon van God Mens wordt, betekent dit een geweldige vernedering (wél te onderscheiden van zijn vernedering in vs8, waar het om zijn gehoorzaamheid tijdens zijn leven op aarde gaat). God plaatst volgens dit verhaal de mens hiertoe in de tuin van Eden. In Gn 1,1-2,4 wordt de mens geschapen als mannelijk en vrouwelijk, en als zodanig als beeld en gelijkenis van God. Het tweede scheppingsverhaal stelt daarentegen de mens voor als een tweeslachtig wezen. Man en vrouw ontstaan pas als God een hulp schept uit de zij van de mens. Als het gaat om Gods relatie met de mens, dan gebruikt de Bijbel meestal het beeld van een partnerschap. In deze video bekijken we de verschillende manieren waarop God een partnerschap aangaat met mensen. Dit doet Hij om uiteindelijk de wereld te redden door Jezus, Gods ultieme verbondspartner. Dat God een drie-enige God is, weet je waarschijnlijk wel. Wist je dat je als mens ook een drie-eenheid bent? Jij hebt een geest, een ziel en een lichaam. Huh? Hoe zit dat precies? Ga er maar eens voor zitten, dit is pittige stof. Wij als mens kunnen immers niet goed bepalen wat verstandig is of niet. Wij zouden geneigd zijn alles weg te redeneren en goed te praten, ook al weten we diep in ons hart wel, ... God straft de mens niet, wij straffen onszelf zoals je goed geformuleerd liet zien. Bij kinderen zie je dit ook zo vaak gebeuren. (Johannes 19:30) Drie dagen na Jezus' dood maakte Jehovah hem weer levend, niet als mens maar als geest (1 Petrus 3:18). Een paar weken later ging Jezus naar de hemel terug en ging hij 'aan de rechterhand van God zitten' om te wachten tot God hem Koning maakte (Hebreeën 10:12, 13). 22. En 'het goede vinden' maakt dat je welzalig (Bijbelse taal voor super gelukkig) zult zijn. Graaf je de schatten op uit Gods Woord, dan zul je zeker het goede - en vooral: de Goede! - vinden. Inhoud Na het Voorwoord volgen 23 hoofdstukken over uiteenlopende onderwerpen: De mens wikt ... maar God beschikt; Niet gehinderd door enige kennis ......