mulders-gm.nl

Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels

PUBLICATIE DATUM maart 2015
BESTANDSGROOTTE 5,46
ISBN 9781465552358
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Alfred Edmund Brehm
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Alfred Edmund Brehm. Lezen Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels online is nu zo eenvoudig!

Men kent den Vogel aan zijne vederen." In dit spreekwoord ligt een belangrijk kenmerk ter onderscheiding van de Vogels van alle overige Gewervelde Dieren opgesloten. Door er nog bij te voegen, dat een scheede van hoorn de kaken bedekt en dat de voorste ledematen in vleugels veranderd zijn, waaruit volgt, dat het aantal pooten tot twee is verminderd, heeft men de belangrijkste, uitwendig waarneembare kenmerken van de Vogels opgenoemd. Hoe karakteristiek echter de eigenaardigheden van den lichaamsbouw der Vogels ook schijnen, toch vertoont hun geraamte zooveel overeenkomst met dat van de Kruipende Dieren, dat er voldoende redenen bestaan om de Reptiliën aan te merken als minder sterk gewijzigde afstammelingen van wezens van hetzelfde maaksel als die, waaruit de gevederde Gewervelde Dieren zijn voortgesproten. Kenmerkend voor de Vogels is hun geschiktheid voor 't vliegen; de meest in 't oog loopende eigenaardigheden van hun uitwendigen vorm en van hun inwendig maaksel hangen met dit vermogen ten nauwste samen. De schedel is sterk uitgezet en uit verscheidene beenderen samengesteld; deze zijn bij het jonge dier door duidelijk zichtbare naden verbonden, op lateren leeftijd echter zoo volledig onderling vergroeid, dat er van hun vroegeren, gescheiden toestand geen sporen overblijven. Opmerkelijk is de grootte van de oogkassen en de dunheid van den wand, dien zij met elkander gemeen hebben. Onder het achterhoofdsgat komt slechts één gewrichtsknobbel voor; een grootere beweeglijkheid van den kop dan bij de Zoogdieren bestaat, is hiervan een gevolg. Het aantal halswervels wisselt af van 9 tot 24; ook hun verbinding laat allerlei bewegingen toe; de 6 à 10 rompwervels en de 9 à 20 lende- en heiligbeenwervels daarentegen zijn zeer weinig beweegbaar en vergroeien dikwijls met elkander tot één been: het lendeheiligbeen. Het aantal staartwervels, dat bij de Zoogdieren zoo verschillend is, bedraagt bij de Vogels meestal 8 à 10, maar kan door vergroeiing verminderen; steeds zijn deze wervels vollediger ontwikkeld dan bij de Zoogdieren, vooral de laatste wervel, die de groote staartveeren draagt, en een vertikale, drie- of vierzijdige beenplaat geworden is. De dunne en breede ribben, welker aantal gelijk is aan dat van de rugwervels, zijn hieraan en door tusschenkomst van bijzondere beenderen (borstbeenribben), voor 't meerendeel ook aan het borstbeen door gewrichten verbonden. Alle ribben, met uitzondering van de eerste en de laatste, zijn aan haar achterrand voorzien van een haakvormig uitsteeksel, dat tegen den voorrand van de verder achterwaarts gelegen rib aanligt en veel bijdraagt tot de stevigheid van de borstkas. Het borstbeen gelijkt op een groot schild, dat een overlangschen kam draagt. De grootte van dit schild en de hoogte van den kam hangen af van de ontwikkeling der hieraan ontspringende, krachtige borstspieren en verschillen dus, al naar de meerdere of mindere geschiktheid van den Vogel voor 't vliegen. Bij de Valken b.v. is de borstbeenkam zeer hoog en heeft een sterk gekromden rand; bij de Struisvogels ontbreekt hij geheel. De schoudergordel bestaat uit het lange, smalle schouderblad, welks voorste uiteinde door het zoogenaamde "ravenbeksbeen" en bovendien nog door een van de beide tot het "vorkbeen" vereenigde sleutelbeenderen met het borstbeen verbonden is. Het schouderblad en de beide sleutelbeenderen (als zoodanig beschouwt men het ravenbeksbeen en iedere helft van het vorkbeen) werken alle drie samen tot het vormen van de gewrichtskom van het schoudergewricht, waarmede het geraamte van den vleugel geleed is. Dit bestaat uit het opperarmbeen (een lang met lucht gevuld pijpbeen), de beide voorarmbeenderen (waaraan op te merken valt, dat de ellepijp geen ellebooguitsteeksel heeft en forscher ontwikkeld is dan het spaakbeen), twee kleine handwortelbeenderen, twee (hoogstens drie) gedeeltelijk aaneengegroeide middelhandsbeenderen en de kootjes van drie vingers: de duim (die bij verscheidene Vogels een op een klauw gelijkenden nagel draagt, welke onder de vederen verborgen is en in dit geval uit twee leden bestaat, maar anders slechts één lid bezit), een groote, tweeledige, middelste en een kleine, éénledige, buitenste vinger; alleen de duim kan afzonderlijk bewogen worden

...Tunes format for your portable audio player ... bol.com | Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 04: De ... ... . Audio previews, convenient categories and excellent search functionality make BooksShouldBeFree.com your best source for free audio books. Download a free audio book for yourself today! Buy Het Leven der Dieren: Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. by Edmund, Brehm Alfred (ISBN: 9781318917846) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Het Leven der Dieren. Deel 2, Hoofdstuk 0 ... Downloaden Het Leven der Dieren Deel 2, Hoofdstuk 01 De ... ... . Het Leven der Dieren. Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. By. Alfred Edmund Brehm. 0 (0 Reviews) Downloads: 537. Share This. Het Leven der Dieren. Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. By. Alfred Edmund Brehm. 0 (0 Reviews) Free Download. Read Online. This book is available for free download in a number of formats - including epub, pdf, azw ... Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 05: De Ralvogels is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 05: De Ralvogels PDF te downloaden op onze website boek.tarotdenieuweordening.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 05: De Ralvogels Read "Het Leven der Dieren, Deel 1, Hoofdstuk 01: De Apen" by Alfred Edmund Brehm available from Rakuten Kobo. Het menschachtig voorkomen van de Apen heeft te allen tijde in hooge mate de aandacht getrokken, en aanleiding gegeven t... Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. Alfred Edmund Brehm. Library of Alexandria, 2009. 0 Reviews . Preview this book ... Get this from a library! Het Leven der Dieren Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels.. [Alfred Edmund Brehm] Buy Het Leven der Dieren Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. (Dutch) by Brehm, Alfred Edmund (ISBN: ) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Het Leven der Dieren: Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. (Dutch Edition) eBook: Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884: Amazon.co.uk: Kindle Store Het Leven der Dieren / Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. (Dutch Edition) eBook: Alfred Edmund Brehm: Amazon.ca: Kindle Store Read "Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 05: De Ralvogels" by Alfred Edmund Brehm available from Rakuten Kobo. In vele opzichten herinneren de Ralvogels aan de Hoenderen, in enkele aan de Kranen. "Nestvlieders" als gene, hebben zij... Read "Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 04: De Hoendervogels" by Alfred Edmund Brehm available from Rakuten Kobo. De Hoendervogels (Alectoridorn...