mulders-gm.nl

Het Vatikaan (Geïllustreerd)

PUBLICATIE DATUM maart 2018
BESTANDSGROOTTE 11,29
ISBN 1230002196015
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Anoniem
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Het Vatikaan (Geïllustreerd) in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Anoniem. Lezen Het Vatikaan (Geïllustreerd) online is nu zo eenvoudig!

Reeds meermalen noodigde ik u uit, mij te vergezellen op mijne wandelingen door Rome, de onvergetelijke, de onvergelijkelijke stad. Wij doolden te zamen langs hare straten en pleinen, door hare ruïnen en monumenten; wij bezochten hare kerken, kloosters en paleizen; wij trachtten ons uit den overstelpenden rijkdom van beelden en herinneringen, die zich hier bij elken voetstap verdringen, althans de belangrijkste en treffendste voor den geest te roepen. Eene geschiedenis van vijf-en-twintig eeuwen, eene geschiedenis als geene andere stad ter wereld kan aanwijzen, ontrolt zich hier, in nog leesbaar schrift, voor uwen blik: de oude wereld, in haar hoogsten glans en verblindende heerlijkheid, in haar verval en ondergang ook; en daarnevens volgt ge, met eerbiedige aandoening, met kinderlijke ontroering, in haar wasdom, haar ontwikkeling, haar strijd, haar zegepraal, die christelijke kerk, waarvan Rome, bijkans sinds den aanvang, de hoofdstad, de metropolis, het aardsche middelpunt was, en die, als wereldmacht, zonder en buiten Rome kwalijk denkbaar is.

... ik u uit, mij te vergezellen op mijne wandelingen door Rome, de onvergetelijke, de onvergelijke ... Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 40 · dbnl ... ... Het Vatikaan (Geïllustreerd) (0) 0,99. Frédéric Martel; Sodoma (11) 12,99. Massimo Ciancimino; Don Vito (1) 6,99. Ingrid Janssens; Dominicus Regiogids - Apuli ... • Astrid Fobelets, en Francesco Lippa (red.) De geheime archieven van het Vaticaan VdH Books, Antwerpen, december 2009 - Een prachtig geïllustreerd boek waarin een 100-tal documenten worden getoond en toegelicht door specialisten van de Vaticaanse archieven. - [lees meer] - [kijk bij bol.com] Free 2-day shipping. Buy Het Vatikaan (Geïllustreerd) - eB ... Reis door Griekenland (Geïllustreerd) eBook door Anoniem ... ... . - [lees meer] - [kijk bij bol.com] Free 2-day shipping. Buy Het Vatikaan (Geïllustreerd) - eBook at Walmart.com The Project Gutenberg EBook of Het Vatikaan, ... Al had de gewijde schrijver van deze weergalooze eerste hoofdstukken van Genesis zelf zijn scheppingsverhaal geïllustreerd, hij zou het niet anders hebben kunnen doen; ja, bij het aanschouwen dezer werken gevoelt ge, ... Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. ... Venetië Oostenrijksch gebied was geworden, werd het paleis de ambtswoning van de Habsburgsche ambassadeurs bij het Vatikaan en het is dit gebleven tot 1916 toe. Hoe zonderling het namelijk moge klinken, werd het 'palazzo' in 1866 bij den vrede van Weenen, ... Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 5 ... In het Vatikaan maakte hij tal van copieën, o.a. een uitmuntende naar het beroemde Rafaël'sche werk, La Dispute du St. Sacrement, een der kostbaarste primitieve Rafaël's, nog verwant met Perugino, bijna gothiek nog. Lees „Reis door Griekenland (Geïllustreerd) De Aarde en haar Volken, 1887" door Anoniem verkrijgbaar bij Rakuten Kobo. Vermoedelijk zullen de meesten mijner lezers het zich niet meer herinneren, dat ik hen, nu omstreeks zeven jaren geleden......