mulders-gm.nl

Sociaal werk in Nederland

PUBLICATIE DATUM mei 2012
BESTANDSGROOTTE 11,83
ISBN 9789046903254
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Jan Bijlsma
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Sociaal werk in Nederland in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jan Bijlsma. Lezen Sociaal werk in Nederland online is nu zo eenvoudig!

Sociaal werk wordt telkens opnieuw vormgegeven. Voor mensen die in een moderne verzorgingsstaat als Nederland zijn opgegroeid, zijn allerlei voorzieningen en regelingen de gewoonste zaak van de wereld. De verzorgingsstaat kwam echter niet zomaar uit de lucht vallen, maar kent een lange geschiedenis. Het besef groeit dat het voor sociaal werkers waardevol is om de traditie van hun werkveld te kennen. Vanuit deze traditie kunnen zij vervolgens vorm geven aan het sociaal werk van de toekomst. iSociaal werk in Nederland/i beschrijft deze traditie. Het boek bespreekt de geschiedenis van mensen in de marge van de samenleving, en het ontstaan van de verzorgingsstaat en een geprofessionaliseerd maatschappelijk vangnet. De rode draad hierin wordt gevormd door 'verheffen' en 'verbinden', twee peilers van de verzorgingsstaat en de traditionele kerntaken van het sociaal werk. Verder neemt in dit boek de ontwikkeling van visies en theorieën een belangrijke plaats in. Zo maken (toekomstig) sociaal werkers kennis met de grondvesten van hun beroep en leren ze dat bepaalde dilemma's van alle tijden zijn. Ook worden zij gestimuleerd na te denken over de toekomst van de verzorgingsstaat. Op de website bij dit boek wordt extra studiemateriaal aangeboden, waaronder interactieve oefeningen, studievragen en kernbegrippen. iSociaal werk in Nederland/i is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die worden opgeleid voor sociale beroepen, en voor alle sociaal werkers die willen weten in welke traditie zij staan met hun dagelijkse werk. Jan Bijlsma is verbonden aan de School of Social Work van Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hay Janssen is verbonden aan de lerarenopleiding maatschappijleer van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

...onele kerntaken van het sociaal werk. In Nederland vind ik het sociaal werk vaak aangestuurd vanuit efficiëntie en effectiviteit ... Samenvatting Sociaal werk in Nederland - Stuvia ... . Nederland kan dus ook wat leren van het sociale rechtvaardigheidsperspectief, en hoe dat te vertalen is naar de praktijk. Dat probeer ik in de master sociaal werk in Nijmegen op de agenda te zetten. Samenvatting: Sociaal werk in Nederland. Samenvatting jeugdzorg, armenzorg, gehandicaptenzorg, sociaal-cultureel werk, psychiatrie. Voorbeeld 2 van de 22 pagina's. Dit voorbeeld toont pagina 1 t/m 2 van de 22 pagina's. Koop het document om direct volledige to ... Samenvatting Sociaal werk in Nederland - Stuvia ... . Voorbeeld 2 van de 22 pagina's. Dit voorbeeld toont pagina 1 t/m 2 van de 22 pagina's. Koop het document om direct volledige toegang te krijgen ... Sociaal Werk Nederland is de landelijke werkgeversorganisatie voor organisaties werkzaam binnen de sociale sector in Nederland. De vereniging (voorheen MOgroep) komt voort uit de VOG (de werkgeversvereniging voor instellingen in de gesubsidieerde en gepremieerde sector) en opereerde van 2002 tot en met 2016 onder de naam MOgroep.Tot 1 januari 2011 maakten ook de branches jeugdzorg en ... Kinderwetje (1874), drankwet (1881)= eerste sociale wetten Nederland o.a. dankzij romans/toneelstukken. Vooral jongere, dochters en zonen uit welgestelde families gingen op zoek naar arme wereld: zetten zich in voor hulpverlening, sociaal werk en sociale hervorming. Wie het niet lukt om in het eigen inkomen te voorzien, kan een beroep doen op het Nederlandse stelsel van de sociale zekerheid. We kunnen de sociale zekerheid in twee groepen verdelen: sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Populairste 3.000+ vacatures voor Sociaal Werk in Nederland. Benut uw professionele netwerk en vind een baan. Dagelijks nieuwe vacatures in Sociaal Werk. De participatiesamenleving noopt sociaal werk tot herpositionering. Om een positieve bijdrage te leveren aan de nieuwe maatschappij moet het sociaal werk wetenschappelijker, menselijker en professioneler worden, met daarbij voldoende 'scharrelruimte' voor de sociaal werker. De Nederlandse samenleving is volop in transitie, een hertekening van het zorg- en welzijnslandschap dringt zich op ... In deze 'Geschiedenis van sociaal werk' maakt de lezer kennis met de meest interessante en inspirerende pioniers van het sociaal werk. Dit basisboek is niet enkel een achteruitkijkspiegel. De lezer ziet waar het sociaal werk vandaan komt, hoe het zich heeft ontwikkeld en hoe het zich verder kan ontwikkelen....