mulders-gm.nl

Waarom de Bijbel

PUBLICATIE DATUM 2015-10-13
BESTANDSGROOTTE 3,93
ISBN 9789462786165
TAAL NEDERLAND
AUTEUR John Blanchard
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Waarom de Bijbel in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur John Blanchard. Lezen Waarom de Bijbel online is nu zo eenvoudig!

Waarom zou je de Bijbel geloven? Veel mensen vragen zich dattegenwoordig af. Voor hen is de Bijbel niet meer dan een oud,religieus geschrift, dat veel vragen oproept. Hoe weten we dat dehuidige tekst ook maar enigszins lijkt op het origineel? Is de Bijbelmeer dan folklore? Kun je de Bijbel wel serieus nemen als er zoveeltegenstellingen in staan? Hoe kan zo’n oud boek van betekeniszijn voor onze tijd?In dit boekje geeft John Blanchard antwoord op vragen over degeloofwaardigheid van de Bijbel. Hij laat zien dat het van levensbelangis om dit bijzondere Boek niet gesloten te laten.

...mme moderne mensen niet (meer) in God geloven ... De symbolische betekenis van getallen in de Bijbel | Mens ... ... . De komende weken laat theoloog Marinus de Jong juist zien waarom geloven in God ook nu nog logisch is. De Bijbel is het heilige boek van het christendom.Het is een van de invloedrijkste boeken ter wereld, het meest verspreide boek ooit en het eerste boek dat werd vervaardigd met de boekdrukkunst.. De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.Deze zijn samengesteld uit theologisch-bedoe ... Waarom is de Bijbel belangrijk? - Ontdek God ... .Deze zijn samengesteld uit theologisch-bedoelde verhalen, hymnen, allegorische erotica, parabelen en didactische brieven. Het getal acht wordt in de Bijbel 155 keer gebruikt. Het getal negen - 9 Het getal negen heeft in de Bijbel nauwelijks een symbolische betekenis. Het komt in de hele Bijbel maar vijftien keer voor. Het getal tien - 10 Het getal tien neem in de Bijbel een bijzondere plek in. Het is de som van drie en zeven, beide bijzondere getallen in de Bijbel. In de Bijbel staan ook feesten die met de geschiedenis samenhangen. Pesach, bijvoorbeeld. Het volk viert dat het ooit bevrijd is uit de klauwen van een slavendrijver en tiran. Het is voor Mozes cruciaal dat de mensen zich dat eeuw na eeuw blijven herinneren. Waarom? Een belangrijke reden waarom de tijdtafel van de Bijbel in twijfel getrokken wordt, is dat dit boek zegt door God geïnspireerd te zijn. Professor Walter Kaiser jr. schrijft hierover: „De tekst [van de Bijbel] is schuldig vanwege de aanspraak op goddelijke oorsprong, de wonderen en de verhalen over God" (The Old Testament Documents). De Bijbel (uit het Grieks: biblia = boeken) is het heilige boek van de christenen.Centraal staat de Drie-eenheid: God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en de Heilige Geest.. De Bijbel wordt door veel christenen als het onfeilbare woord van God gezien en door hen ook op die manier behandeld. Zo volgen christenen nauwgezet de uitgangspunten die in de Bijbel vermeld staan. Waarom lezen christenen de Bijbel? Voor christenen is de bijbel van groot belang. De meeste christenen lezen daarom ook regelmatig in de bijbel. Christenen geloven dat in de bijbel God zichzelf bekent maakt. Aan de ene kant staan er verhalen in over hoe God de wereld geschapen heeft en hoe hij in het verleden met met mensen om ging. Meneer, waarom moeten we de Bijbel, zo'n oud boek, lezen? Als een leerling die vraag stelt, is Dries van den Akker in z'n element. Een mooie dialoog ontspint zich, die naar de kern van de Bijbel gaat. Eind zeventiger jaren van de vorige eeuw. Begin van het schooljaar op het ... Waarom is het voor jou en mij zinvol om in een oud boek als de Bijbel te lezen? Het schrijven op deze website en mijn dagelijkse werkzaamheden doe ik vanuit de overtuiging dat God in de persoon van Jezus mij lief heeft. Uit de liefde die ik van God ontvang wil ik ook delen. In de ontmoetingen met mensen door er te ...