mulders-gm.nl

Communicatie In De Palliatieve Fase

PUBLICATIE DATUM juli 1999
BESTANDSGROOTTE 6,95
ISBN 9789031329588
TAAL NEDERLAND
AUTEUR H. Van De Wiel
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Communicatie In De Palliatieve Fase in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H. Van De Wiel. Lezen Communicatie In De Palliatieve Fase online is nu zo eenvoudig!

Communicatie: het verbindende element in het gehele (palliatieve) zorgproces. Communicatie over bepaalde klachten en zorg van de patiënt vormt de schakel tussen patiënt en hulpverlener. Daarnaast is de communicatie over de afstemming van de zorg een essentiële link tussen de hulpverleners onderling.Na kort in te gaan op een aantal kenmerken van hulpverlening in de palliatieve fase, worden in dit cahier de belangrijkste oorzaken van communicatiestoornissen aan de orde gesteld. Wat is er aan de hand, hoe komt dat en wat kan er worden gedaan om communicatieproblemen op te lossen? De ervaringswereld van de patiënt staat hierbij uiteraard steeds centraal.Naast analyses en theoretische beschouwingen vindt u vooral veel praktische richtlijnen voor de verschillende vormen van begeleiding. Deze praktische richtlijnen worden besproken aan de hand van verschillende casussen. Aan bod komen het verstrekken van emotioneel schokkende informatie, zoals het slechtnieuwsgesprek, het geven van gerichte adviezen, het bieden van emotionele steun en het bieden van hulp bij besluitvorming.

...selecteren. 'Communicatie met patient in palliatieve fase kan beter ... SBARR-Pallzorg helpt bij communicatie ... - Palliatieve Zorg ... ... Patiënten beoordeelden de kwaliteit van communicatie over zorg in de laatste levensfase met hun medisch specialist als onvoldoende. Dit onderzoek heeft vele zorgbehoeften van patiënten met gevorderd chronisch orgaanfalen geïdentificeerd, ... In de opeenvolgende Programma's Palliatieve Zorg van ZonMw 1 is expliciet aandacht gevraagd voor specifieke doelgroepen, zoals allochtonen, omdat er nog weinig bekend is over hun zorgbehoeften en de morele problematiek die kan spelen in de palliatieve fase (ZonMw, 2006). De wensen, behoeften en reacties van bijvoorbeeld Turkse en Marokk ... bol.com | Communicatie In De Palliatieve Fase ... ... . De wensen, behoeften en reacties van bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse De ambivalente wijze waarop de patiënt en diens naasten, en soms ook artsen, kunnen omgaan met 'de waarheid' heeft grote invloed op de communicatie in de gehele palliatieve fase. De meeste patiënten willen dat hun huisarts eerlijk is over de diagnose en prognose, maar ze wensen ook dat de huisarts ruimte laat voor hoop. Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase; De PaTz-methodiek; Signalering door verzorgenden. Het goed signaleren van verandering in conditie, ADL of gedrag van zorgvragers draagt in belangrijke mate bij aan goede ...