mulders-gm.nl

Rituelen Na Rampen

PUBLICATIE DATUM 2002-05-11
BESTANDSGROOTTE 7,2
ISBN 9789030410362
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Paul Post
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Rituelen Na Rampen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Paul Post. Lezen Rituelen Na Rampen online is nu zo eenvoudig!

Meer en meer heeft men na een ramp ook oog voor de rituelen. Met zorg en aandacht organiseert men een stille tocht en een herdenkingsdienst, treft men voorbereidingen voor een blijvend monument ter gedachtenis, of start men de traditie van een jaarlijkse herdenking. Zeer opmerkelijk is dat dergelijke rituelen nauwelijks de aandacht hebben getrokken van onderzoekers.Dit boek is het verslag van een eerste verkenning van dit in Nederland met name in de jaren negentig van de vorige eeuw opkomend ritueel repertoire. Dat repertoire blijkt opmerkelijk coherent en overzichtelijk. Het was er blijkbaar gewoon, zomaar, toen in de Bijlmer in 1992 naar passende vormen van collectieve rouw en herdenking gezocht werd. Vooral na 1996 (herdenkingsriten Diana, affaire Dutroux, aanslagen van zinloos straatgeweld) waren er vaste pijlers: stille tocht, collectieve rouwdienst, monument en een jaarlijkse herdenking.Deze studie beziet meer in het bijzonder het rampritueel vanuit het perspectief van de actuele dynamiek en vanuit de verwerking (coping) van het trauma. Daartoe worden eerst de centrale begrippen ramp, ritueel en traumaverwerking neergezet. Dan volgt er een peiling: eerst algemeen (overzicht van rampen) en vervolgens aan de hand van vijf casussen met elk een eigen thematisch accent (officiële herdenkingsdienst Bijlmerramp en Herculesramp, traumaverwerking via stille tocht en herdenkingsdienst in Volendam, herdenkingsmonumenten en jaarlijkse herdenkingsriten, stille tocht via Enschede).Daarna volgen er twee hoofdstukken waarin het algemeen kader van de actuele rituele ontwikkelingen en traumaverwerking worden uitgewerkt. Het slothoofdstuk heeft het karakter van het bekende 'balans en perspectief'.

......