mulders-gm.nl

Praktisch burgerlijk procesrecht

PUBLICATIE DATUM none
BESTANDSGROOTTE 8,40
ISBN 9789001713324
TAAL NEDERLAND
AUTEUR J.P.H. Timmermans
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Praktisch burgerlijk procesrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.P.H. Timmermans. Lezen Praktisch burgerlijk procesrecht online is nu zo eenvoudig!

Praktisch Burgerlijk ProcesrechtPraktisch burgerlijk procesrecht is aan een grondige herziening onderworpen, waarin niet alleen feedback van docenten en studenten is verwerkt, maar ook de diverse wetswijzigingen (zoals de wijziging van de competentiegrens voor de sector kanton) zijn meegenomen. Hierdoor sluit de uitgave nog beter aan op de juridische bacheloropleidingen en beroepspraktijk. Ieder hoofdstuk begint met een openingscasus die als rode draad door het hoofdstuk loopt. De theorie wordt ondersteund door tal van praktijkvoorbeelden, bestaande uit o.a. casusposities, persberichten en modelprocesstukken. Dit ondersteunende materiaal brengt de theorie tot leven en kan worden gebruikt bij het vervaardigen van beroepsproducten. Daarnaast wordt de theorie verduidelijkt aan de hand van schema’s en figuren. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn casusvragen met voorbeeldantwoorden opgenomen.

...et: de tekst en ondersteunende voorbeelden, intermezzo?s, artikelen en figuren maken de theorie van het burgerlijk procesrecht begrijpelijk en toegankelijk ... Burgerlijk procesrecht praktisch belicht | Wolters Kluwer ... ... . 5 Woord vooraf Voor u ligt de tweede druk van het boek Praktisch Burgerlijk Procesrecht, een studieboek over het burgerlijk procesrecht voor studenten van juridische bacheloropleidingen. Het boek doet haar naam eer aan vanwege de buitengewoon praktische opzet. De tekst en de ondersteunende voorbeelden, intermezzo s en fi guren maken de theorie van het burgerlijk procesrecht voor de student ... 'Praktisch Burger ... Praktisch burgerlijk procesrecht | JoHo ... . De tekst en de ondersteunende voorbeelden, intermezzo s en fi guren maken de theorie van het burgerlijk procesrecht voor de student ... 'Praktisch Burgerlijk Procesrecht' door Charlotte Phillips, Joep Timmermans, Nicolle Sommers - Onze prijs: €54,95 - Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen Praktisch Burgerlijk Procesrecht is geschreven voor studenten van juridische bacheloropleidingen. Het boek kan tevens dienen als handboek voor hbo-juristen die werkzaam zijn in de civiele beroepspraktijk en daarbij (indirect) met het burgerlijk procesrecht in aanraking komen. Praktisch Burgerlijk Procesrecht legt een gedegen basis voor de privaatrechtelijke procespraktijk. Het boek heeft een buitengewoon praktische opzet: de tekst en ondersteunende voorbeelden, intermezzo's, artikelen en figuren maken de theorie van het burgerlijk procesrecht begrijpelijk en toegankelijk. Door de gekozen opzet wordt duidelijk op welke manier de theorie in de praktijk wordt toegepast. Samenvatting Praktisch Burgerlijk Procesrecht legt een gedegen basis voor de privaatrechtelijke procespraktijk. Het boek heeft een buitengewoon praktische opzet: de tekst en ondersteunende voorbeelden, intermezzo's, artikelen en figuren maken de theorie van het burgerlijk procesrecht begrijpelijk en toegankelijk. 4 Burgerlijk procesrecht. Basis met schema s. Tweede editie Paul Dauw 2014 Antwerpen Cambridge ISBN D/2014/7849/146 NUR 822 / 163 Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande ......