mulders-gm.nl

Hygiene en infectiepreventie

PUBLICATIE DATUM none
BESTANDSGROOTTE 5,13
ISBN 9789035223110
TAAL NEDERLAND
AUTEUR none
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Hygiene en infectiepreventie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Hygiene en infectiepreventie online is nu zo eenvoudig!

In het ziekenhuis vormen ziekenhuisinfecties, als complicatie van de ziekenhuisopname,nog altijd een groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat 5-10% van alle opgenomen patiënten een ziekenhuisinfectie oploopt. Daarnaast zien we dat de veroorzakers van dezeinfecties steeds ongevoeliger worden voor de gebruikelijke antibiotica. Behalve in het ziekenhuis treedt dit verschijnsel ook steeds vaker op in verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor een deel zijn deze infecties te voorkomen door intensieve surveillance- en infectiepreventieprogramma's, die daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg voor patiënten, zowel intra- als extramuraal. Hygiëne en infectiepreventie biedt (toekomstige) medewerkers in de gezondheidszorg inzicht in het hoe en waarom van de maatregelen voor hygiëne en infectiepreventie. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de theoretische achtergronden van de infectiepreventie. Met andere woorden hoe ontstaat een infectie, wat zijn de veroorzakers en hoe verspreiden ze zich. Ook is er aandacht voor de antimicrobiële therapie. Het tweede deel beschrijft de praktische kant van de infectiepreventie. Het gaat met name in op de te nemen maatregelen om verspreiding van micro-organismen en daarmee infecties te voorkomen tijdens diverse behandel- en zorgprocessen. Deze druk is geheel geactualiseerd wat betreft de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van moleculaire diagnostiek, nieuwe antibiotica in de microbiële therapie, het menselijk immuunsysteem alsmede het huidige beleid bij een aantal resistente micro-organismen als MRSA. Verschillende auteurs, elk deskundig op hun eigen vakgebied, leverden hun bijdrage aan dit boek. De redactie was in handen van Y.M. van Ouwerkerk en S.Terpstra, beiden werkzaam als hygiënist in een ziekenhuis.Hygiëne en infectiepreventie verschijnt onder auspiciën van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg.

...an de geplande ... Deskundige infectiepreventie Carolien Oldenkamp-Berkelaar wil het kennisniveau van zorgprofessionals en bestuurders verhogen, want als de basis goed is, is de kans op overdracht niet zo groot meer ... BSL Shop | Hygiëne en infectiepreventie | | E-learning ... . 'Want dan heb je handschoenen of een schort aan op het juiste moment.' Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. De VHIG is de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie werkzaam in verschillende werkterreinen binnen de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen, privéklinieken en de publieke gezondheidszorg. De IGZ ziet een grotere rol voor de specialist ouderengeneeskunde, waarbij hij stuurt op infectiepreventie en actief bezig is met het voorkomen van antibioticaresistentie. De arts moet op de hoogte zijn van de ges ... Praktijkkeurmerk - NVvP ... . De IGZ ziet een grotere rol voor de specialist ouderengeneeskunde, waarbij hij stuurt op infectiepreventie en actief bezig is met het voorkomen van antibioticaresistentie. De arts moet op de hoogte zijn van de geschiedenis van (nieuwe) cliënten en de richtlijnen volgen als het gaat over het gebruik van antibiotica, maar vooral ook de zorgprofessionals ondersteunen bij hygiënisch werken. Voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg: zie het overzicht aan richtlijnen en maatregelen op de pagina over antibioticaresistentie in de zorg. Terug naar boven . Richtlijnen infectiepreventie thuiszorg ontbreken. Thuiszorgrichtlijnen op het gebied van infectiepreventie ontbreken steeds vaker. De Hygieia Award is een innovatieprijs die d...