mulders-gm.nl

Veertig woorden in de woestijn

PUBLICATIE DATUM none
BESTANDSGROOTTE 10,29
ISBN 9789021135274
TAAL NEDERLAND
AUTEUR B. Rootmensen
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Veertig woorden in de woestijn in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur B. Rootmensen. Lezen Veertig woorden in de woestijn online is nu zo eenvoudig!

Dit boek gaat uit van de gedachte dat we, althans in een aantal opzichten, in de woestijn leven. De voortgaande erosie van de kerk en de ervaring van leegte en verwarring die vele gelovigen bij zichzelf waarnemen, zijn tekenen van die woestijn. Duidelijk is ook, dat we in een overgangstijd leven, in een soort niemandsland tussen een afbrokkelende traditie en een toekomst die nog geen vaste vorm heeft aangenomen. De schrijver verbindt al deze gedachten met het woestijnmotief uit de Schriften. Zijn conclusie is dat we door de woestijn heen moeten, alvorens een vernieuwing van geloof, kerk en cultuur kan plaatsvinden. In 40 woorden concretiseert hij 40 aspecten van de woestijnsituatie. Ondanks de negatieve associaties die het woord woestijn oproept, wil dit boek juist ingaan tegen de stemming van malaise die heerst in de kerk en in de samenleving. Het is een boek dat niet blijft steken in de analyse, maar wegen aangeeft om de woestijn door te komen.

...zwakte bij de mens op. Bij Jezus was dit honger, want Hij had veertig dagen en veertig nach­ten niet gegeten ... De verzoeking in de woestijn - KPN ... . De duivel sprak Jezus aan over broden maken. Veertig dagen verblijft Jezus in de woestijn. In de Bijbel is dit een belangrijke plaats waar God spreekt tot het hart van mensen. Tijdens deze veertig dagen wordt Jezus getest en op de proef gesteld. Maar langzaam leert Jezus wat belangrijk is voor hem. In de woestijn is Jezus op zoek naar wat hij met zijn leven zal doen, en hij beseft dat God ... Op de kijkt ... Waarom Jezus in alle nederigheid veertig dagen naar de ... ... . In de woestijn is Jezus op zoek naar wat hij met zijn leven zal doen, en hij beseft dat God ... Op de kijktafel 'door de woestijn' zetten we drie geboden, drie 'woorden ten leven', centraal. Het zijn die woorden waar ook kinderen mee te maken hebben: jaloers zijn, liegen, in de steek laten. Niet dat de andere woorden niet belangrijk zijn, (bijvoorbeeld 'eer je vader en je moeder' of 'je zult niet doden') maar deze drie leken ons actueel in de leefwereld van onze kinderen. Jezus in de woestijn De Synoptici vertellen dat Jezus na zijn doop door Johannes naar de woestijn ging: De Geest dreef Hem weg, recht de woestijn in. Hij bleef in de woestijn, veertig dagen, op de proef gesteld door de satan. Hij was in gezelschap van de wilde dieren, en de engelen stonden Hem ten dienste. (Mc 1: 12-14, Willibrordvertaling) "Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden." (Matteüs 4:1, NBV2004) Let op: Er staat niet dat Jezus naar de woestijn werd gezonden en er vervolgens heen liep, maar dat Hij door de Heilige Geest op een bovennatuurlijke manier lichamelijk werd verplaatst naar een bepaalde plek in de woestijn. Als Jezus veertig dagen vast in de woestijn bereidt hij zich ook voor: binnenkort begint zijn openbare optreden (Matteüs 4:2). Hier komt 'onze' veertigdagentijd vandaan. Zoals Jezus zich voorbereidde op alles wat hij zou gaan doen, zo kunnen wij ons voorbereiden op het lijden van Jezus, zijn dood en zijn opstanding. Veertig dagen zonder brood, Hij is niet bezweken, ook al was de honger groot voor zijn tegenspreker. Alle rijkdom, alle macht lagen in zijn handen, als Hij maar een knieval bracht voor zijn tegenstander. Jezus zei: Ik kniel niet neer, want er staat geschreven: bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven. Jezus, diep in de woestijn ... Zonder woorden komt er ruimte voor een ander Woord, het Woord van God. De woestijn die de Veertigdagentijd is, wordt een plek die leven geeft, als we er in gesprek zijn met God. Het beeld van de woestijn brengt in herinnering wat wezenlijk is voor ons bestaan. We jagen duizend-en-één dingen na die noodzakelijk lijken, maar dat niet zijn. 2 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `woestijn` een roepende in de woestijn zijn (=niemand die naar je wil luisteren (bij raad/waarschuwingen)); roepen in de woestijn (=niet gehoord worden); Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Door veertig lange tijden. Elia vlucht naar de woestijn. Om veertig maal alleen te zijn. De stilte wordt een teken. Zo wil God tot hem spreken. Ook Jezus is daarheen gegaan, heeft veertig maal ons voorgedaan. De boze heeft verloren. Dat kun je nu nog horen. 't Is Jezus die ons antwoord geeft. Hij is gedood en toch, Hij leeft. Op Hem blijven wij ... Zondvloed: het regendeveertig dagen en veertig nachten Mozes werd veertig jaren in Egypte beproefd Het volk Israël zwierf 2x 40 jaren door de woestijn De verspieders verkenden veertig dagen lang het beloofde land Goliath daagde het volk Israël 40 dagen lang uit De regeringen van Saul, David en Salomo duurden ieder 40 jaren Ninevé kreeg 40 dagen uitstel om zich te bekeren Elia vastte 40 ... Daar loopt Hij dan… in de woestijn. De Here Jezus is daar al veertig dagen, Hij ging er niet zomaar heen, nee natuurlijk niet, Hij werd geleid door de Heilige Geest en gelukkig kende Hij ook heel goed de woorden van Zijn Vader in de hemel, want zonder dat zou Hij ...