mulders-gm.nl

Wereldburgerschap

PUBLICATIE DATUM 2007-06-01
BESTANDSGROOTTE 5,52
ISBN 9789023243373
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Fons van der Velden
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Wereldburgerschap in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Fons van der Velden. Lezen Wereldburgerschap online is nu zo eenvoudig!

Waar moet je aan denken als je een campagne gaat voeren om bijvoorbeeld jongeren te betrekken bij vraagstukken over mensenrechten, of wanneer je een lobby wilt beginnen om in Den Haag of Brussel een bepaald onderwerp op de agenda te krijgen? Is het zinvol om te proberen de televisie te interesseren voor het probleem van eerlijke handel? Wie hebben in Nederland belangstelling voor mondiale vraagstukken en hoe benader je hen? Of hoe benader je juist degenen die niet direct ge•nteresseerd zijn? Is fondsenwerven alleen maar geld vragen of gaat het om meer? Wat bieden nieuwe technologie'n aan mogelijkheden voor nieuwe activiteiten en het bereiken van nieuwe doelgroepen? Hoe meet je het resultaat van je inspanningen op dat gebied? Voor dit soort vragen geeft 'Wereldburgerschap' handreikingen.Tegelijkertijd geeft het boek achterliggende informatie. Het geeft een historische schets van de betrokkenheid van Nederland en Nederlanders bij ontwikkelingssamenwerking en mondiale vraagstukken. Daarnaast komen veranderingen aan bod die zich de laatste decennia voordeden in het denken over ontwikkelingssamenwerking en over de resultaten daarvan. Het laat zien dat we meer moeten denken in termen van mondiale vraagstukken die zich voordoen in zowel lage-, hoge- als middeninkomenslanden. Bovendien gaat het in op uitdagingen waarvoor organisaties die op dit gebied werkzaam zijn de komende jaren staan.'Wereldburgerschap' is bedoeld voor medewerkers van organisaties en instellingen die zich bezighouden met internationale samenwerking en die zich sterk willen maken voor een grote betrokkenheid van Nederlanders bij mondiale vraagstukken en dat op een professionele manier willen aanpakken.

...at past in deze tijd. Bij het onderdeel 21 e-eeuwse vaardigheden leert u hier meer over ... Wereldburgerschap: de school vs de wereld? - Tumult ... . Wereldburgerschap en internationalisering. Er is een grote mate van overlap tussen wereldburgerschap en ... Respect, tolerantie en een open houding zijn kernbegrippen wanneer wordt gesproken over wereldburgerschap. In de klas kunnen leerkrachten vakken vanuit een bepaalde visie geven. Als zij dat doen vanuit het idee dat hun leerlingen wereldburgers zijn of worden, scheppen zij de omgeving waarin leerlingen zich steeds respectvoller, toleranter en opener gedragen. Wereldburgerschap Edukans en Wereldburgerschap. Burgerschap is een verplicht aandacht ... Wereldburgerschap - Klasse ... . Wereldburgerschap Edukans en Wereldburgerschap. Burgerschap is een verplicht aandachtsgebied op scholen. Edukans vindt betrokkenheid van kinderen en jongeren bij mondiale vraagstukken belangrijk. Burgerschap stopt niet bij de landsgrenzen. Daarom hechten we aan de bevordering van het besef van burgerschap over grenzen heen. Wereldburgerschap vereist kennis van de wereld, de eigen omgeving en de relatie daartussen. Het vereist bovendien kennis van de mondiale uitdagingen van deze tijd. En v...