mulders-gm.nl

Ontwikkelingsfasen van het kind

PUBLICATIE DATUM none
BESTANDSGROOTTE 11,75
ISBN 9789060380079
TAAL NEDERLAND
AUTEUR B. Lievegoed
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Ontwikkelingsfasen van het kind in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur B. Lievegoed. Lezen Ontwikkelingsfasen van het kind online is nu zo eenvoudig!

In dit waardevolle standaardwerk op het gebied van de pedagogie, geheel geactualiseerd en herzien door de psychologe Christie Amons en Remco Bakker, wordt de ontwikkeling van het kind in fasen van telkens ongeveer zeven jaar beschreven. Elke fase heeft een eigen karakter, met duidelijke veranderingen op lichamelijk gebied: het groeiproces verloopt in perioden die gemarkeerd worden door onder andere tandenwisseling, puberteit en voltooiing van de biologische groei. De psychische ontwikkeling is minstens zo belangrijk. Lievegoed behandelt vooral de verhouding van het kind tot de wereld om hem heen. Hij beschrijft de belevingswereld van peuters, kleuters, schoolkinderen, pubers en jonge volwassenen op een begrijpelijke en herkenbare manier. Het tweede deel van het boek gaat in op de praktijk van opvoeding en onderwijs. De auteur wil behalve inzicht geven ook enthousiasme wekken voor een wijze van opvoeden die rekening houdt met de ontwikkeling van het kind in al zijn aspecten.

...engesloten voeten een paar maal achter elkaar springen ... Verkeersgedrag van kinderen, de ontwikkelingsfasen ... ... . Het tweede deel van het boek gaat in op de praktijk van opvoeding en onderwijs. De auteur wil behalve inzicht geven ook enthousiasme wekken voor een wijze van opvoeden die rekening houdt met de ontwikkeling van het kind in al zijn aspecten. kind bovendien van jongs af aan de normen, waarden en gedragscodes over van de ouders of verzorgers en de omgeving. Hechting ontstaat in het contact met het jonge kind. ... Ontwikkelingsfasen van het kind - Samen meer voor de ... ... . Hechting ontstaat in het contact met het jonge kind. Door tegen het kind te praten en het aan te kijken en, in het algemeen, in te gaan op zijn behoeften. Dit betekent dat je een baby oppakt en knuffelt als hij huilt, teruglacht ... van het kind respecteren. 3 structuur bieden en grenzen stellen Hoewel een kind ruimte nodig heeft om zich te ontwikkelen, is het ook van belang dat een kind ervaart dat er een vaste structuur is en dat er grenzen zijn. Hoewel dit aspect tegenover het vorige lijkt te staan (hoe meer regels, hoe minder ruimte voor eigen inbreng van het kind), geeft Van 4 tot en met 8 jaar. Tussen de 5 en 10 jaar ontstaat bij een kind het besef van gevaar; Vanaf ± 5 jaar gaan kinderen fietsen; in het begin slingeren ze daarbij flink (vooral bij achteromkijken en lage snelheid) Vanaf ongeveer 6 jaar kennen kinderen de functie van een trottoir, een zebrapad en een verkeerslicht (rood is stoppen, groen is ... In het bijzijn van het kind werd vervolgens de inhoud van een van die glazen overgegoten in een smaller glas. Kinderen die nog geen conservatievermogen hebben, beweren stellig dat in het smalle glas nu meer water zit. Het feit dat ze gezien hebben dat in beide glazen toch eerst evenveel water zat helpt jonge kinderen niet dit probleem op te lossen. Ontwikkeling. Nooit ontwikkelt een kind zo snel als tijdens de eerste levensjaren. Elk kind doet dat op zijn eigen tempo. Niet enkel de aanleg van het kind speelt hierin een rol, maar ook de kansen en de aanmoediging die het krijgt. Het kind handelt vooral op basis van zintuiglijke indrukken. Het pre-operationele stadium, van twee tot zeven jaar. Het kind is intensief bezig met taalverwerving. Het denken is nog sterk egocentrisch. Het concreet-operationele stadium, van zeven tot elf jaar. Het kind ziet meer logische verbanden en denkt zakelijker, minder egocentrisch. Je kind is gevoelig voor complimentjes, gebruik dit in het voordeel je kind én in het voordeel van jezelf je! De grove motoriek is nu goed ontwikkeld. Hinkelen, met een bal overgooien,...