mulders-gm.nl

Leven met een verslaafde

PUBLICATIE DATUM 2000-12-01
BESTANDSGROOTTE 12,51
ISBN 9789053509678
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Matthys
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Leven met een verslaafde in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Matthys. Lezen Leven met een verslaafde online is nu zo eenvoudig!

Leven met een verslaafde 1e druk is een boek van Matthys uitgegeven bij Garant Uitgevers. ISBN 9789053509678 Dit boek is bedoeld voor iedereen die problemen door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of illegale drugs van dichtbij meemaakt, of vreest mee te maken. Dit kan zowel in de thuisals in de schoolsituatie zijn, in de werkof vrijetijdssfeer. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de situatie van de partner, op de invloed van de verslaving op de relatie en van de relatie op de verslaving. Is je partner wel zo machteloos als hij/zij zich voelt? Moet men drastisch reageren of juist geduldig zijn? Moet men controleren of juist niet? Is relatietherapie zinnig of nodig? In het tweede hoofdstuk wordt de situatie belicht vanuit het standpunt van de kinderen. De gezondheidsrisico's en de mogelijke effecten op hun ontwikkeling worden hier besproken. Trouwen dochters van alcoholisten op hun beurt met een zware drinker? Kan men aan iemand die ooit drugs gebruikt heeft nog wel de zorg voor kinderen toevertrouwen? Welke therapeutische mogelijkheden kunnen worden geboden? Het derde hoofdstuk behandelt de jongere die in contact komt met alcohol en andere drugs. Zijn beweegredenen worden bekeken, evenals de risicofactoren om tot probleemgebruik of verslaving te komen. Daarbij wordt ingegaan op wat ouders kunnen doen in de verschillende stadia en op de opvangen hulpverleningsmogelijkheden die bestaan. In het vierde en vijfde hoofdstuk wordt het probleem bekeken, zoals het zich kan voordoen in een schoolof werksituatie, vanuit het standpunt van de leidinggevende. Is schorsen of buitengooien de beste of enige oplossing? Moet en kan men controleren? Kan men iemand verplichten om zich te laten behandelen? Wat is de taak van de schoolarts of de bedrijfsgeneeskundige dienst hierbij? De bijlagen tenslotte bevatten een overzicht van de meest voorkomende drugs met hun werking en een lijst met Streetuames om het de lezer in gesprekken met jongeren gemakkelijker te maken. Aan het einde volgen nog adressen waar men voor hulp of meer informatie terecht kan.

...angrijke mensen niet gemotiveerd blijft. Cokevanjou biedt ondersteuning aan mensen die problemen ondervinden van het leven met een verslaafde ... Alcoholisten en Relaties, Problemen Voor de Partner ... . Dit doen zij door middel van consults met family counselors en juristen en het aanbieden van trainingen en workshops Gespreksprogramma over actuele ontwikkelingen rondom levensbeschouwing en spiritualiteit, geloof en samenleving. Iedere week verschijnt er een nieuw Filmpje van de week van IrisZorg. Medewerkers en cliënten kunnen zelf een onderwerp hiervoor aandragen. Deze week staat 'leven met iemand met ... Niet alleen de verslaafde ... Heeft jouw partner een probleem? | Mens en Gezondheid ... ... . Medewerkers en cliënten kunnen zelf een onderwerp hiervoor aandragen. Deze week staat 'leven met iemand met ... Niet alleen de verslaafde zelf, maar ook de omgeving heeft vaak veel te lijden onder de verslaving. De communicatie is daardoor vaak negatief en verziekt. Als een verslaafde dan in behandeling gaat, is de omgeving in eerste instantie vaak opgelucht. Nu zullen alle problemen eindelijk worden opgelost! Maar naasten van een verslaafde spelen vaak zelf […]...