mulders-gm.nl

De Vrijmetselaars

PUBLICATIE DATUM april 2010
BESTANDSGROOTTE 3,81
ISBN 9789057648335
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Tim Wallace-Murphy
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen De Vrijmetselaars in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Tim Wallace-Murphy. Lezen De Vrijmetselaars online is nu zo eenvoudig!

De vrijmetselarij of maonnerie is enerzijds een levensfilosofie van broederschap, die de mens aan zichzelf laat werken, zodat deze hoe langer hoe meer kan gaan betekenen voor het geheel. Anderzijds is het de internationaal verbreide broederschap van vrijmetselaars of maons. Vrijmetselarij geeft uitleg aan de hand van prachtige illustraties.

...rijmetselaars in films en boeken Veel mensen kennen de vrijmetselarij van spannende boeken en films ... Loge (vrijmetselarij) - Wikipedia ... . De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen. De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. De loge is een plaats waarin in vertrouwen over allerlei vragen die mensen bezig houden wordt gesproken, zonder dat er een recept of richtlijn wordt voorgeschreven. Individuele zingeving wordt gespiegeld aan die van de andere vrijmetselaren in de eigen of andere ... Zijn Vrijmetselaars volgelingen van Lucifer? ... . Individuele zingeving wordt gespiegeld aan die van de andere vrijmetselaren in de eigen of andere loges. Wat is de relatie van de vrijmetselarij met religie? De vrijmetselarij is een internationale vrijdenkersbeweging die in het begin van de achttiende eeuw in Engeland is ontstaan. Wat doen vrijmetselaars en hoe heeft de vrijmetselarij zich - in hoofdlijnen - ontwikkeld. Een korte geschiedenis met achtergronden van de vrijmetselarij. De symbolische passage tussen twee pilaren heeft bij de Vrijmetselaars dan ook de betekenis van het passeren van de 'wachters en poorten', om vervolgens in de aanwezigheid van de 'Grote Architect' van het universum te komen, en tevens in het binnenste heiligdom (of 'Sanctum Sanctorum') met daarin de 'Ark en de Goddelijke Shekinah', in het spiritualisme van de Vrijmetselaars de bron van hoge ... De Orde van Vrijmetselaren vindt haar oorsprong in Engeland waar in 1717 voor het eerst sprake was een overkoepelende organisatie van loges. De Nederlandse Grootloge, koepel van samenwerkende vrijmetselaarsloges, verzelfstandigde zich van de Engelse Grootloge in 1756 en bestaat derhalve meer dan 250 jaar. De geschiedenis van een gebouw en diens log...