mulders-gm.nl

Communitarisme en vertrouwen in politieke instellingen : verslag van een empirisch onderzoek

PUBLICATIE DATUM 2003-01-01
BESTANDSGROOTTE 3,91
ISBN 9789064648243
TAAL NEDERLAND
AUTEUR none
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Communitarisme en vertrouwen in politieke instellingen : verslag van een empirisch onderzoek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Communitarisme en vertrouwen in politieke instellingen : verslag van een empirisch onderzoek online is nu zo eenvoudig!

none

...doel hun beleid te versterken ... En een belangrijk onderdeel van deze restfactor blijkt de kwaliteit van instellingen te zijn ... PDF NL ... . Instellingen of instituties zullen in deze uiteenzetting een bijzondere aandacht krijgen. Dit vergt wat meer duiding en precisering van de definities. Samengevat verwijzen de instituties van een land naar de spelregels van die maatschappij. Dit onderzoek is een gezamenlijk project van de OESO en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en is erop gericht beleidsmakers te voorzien van solide empirisch bewijsmateriaal over deze dreiging. Zoals aangetoond in het gezamenlijke verslag van de OESO/EUIPO uit 2016 andel in nagemaakte en door piraterij verkregen Van ... De relatie tussen de prestatie van de ambtenaar en ... ... . Zoals aangetoond in het gezamenlijke verslag van de OESO/EUIPO uit 2016 andel in nagemaakte en door piraterij verkregen Van Dijk & Steinmetz (1979). De WODC slachtofferenquêtes 1974-1979. Verslag van een jaarlijks onderzoek naar naar de omvang en aard van de kleine criminaliteit, de bereidheid van de bevolking om ... Republicanisme in Nederland is een beweging die streeft naar afschaffing van de Nederlandse monarchie en de vervanging ervan door een republiek.Hoewel er in Nederland enig draagvlak bestaat voor het beperken van de politieke bevoegdheden en/of financiële subsidie van het koningshuis, is de populariteit van de georganiseerde republikeinse beweging die de monarchie geheel wil afschaffen over ... Een bredere groep leraren, allen met ervaring in etnisch gemengde klas-sen, vertelden in interviews dat hun professionaliteit op het gebied van gesprek-ken over en de omgang met etnische diversiteit op school te kort schiet (Leeman, 2006). Het onderzoek waarvan wij in dit artikel verslag doen, is erop gericht mo-gelijke professionaliteitseisen ......