mulders-gm.nl

De tweede brief van Paulus aan de Korintiers I-VI / 1

PUBLICATIE DATUM 2007-10-19
BESTANDSGROOTTE 8,72
ISBN 9789043514408
TAAL NEDERLAND
AUTEUR C. den Boer
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen De tweede brief van Paulus aan de Korintiers I-VI / 1 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C. den Boer. Lezen De tweede brief van Paulus aan de Korintiers I-VI / 1 online is nu zo eenvoudig!

Op de vraag naar goed Bijbelstudiemateriaal uit het veld van Bijbelstudie- en gesprekskringen verschijnen dit najaar twee heruitgaven van Bijbelcommentaren uit de serie De Bijbel Open.In zijn commentaar op 2 Korintiërs (eerder verschenen in twee delen maar nu gebundeld in 1 band) volgt Ds. C. den Boer de Bijbeltekst op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.Ds. C. den Boer was jarenlang een van de vaste medewerkers van het radioprogramma 'De Bijbel Open' van de EO. Zijn bijdragen aan dit programma zijn steeds in boekvorm uitgebracht.

...rief geschreven (1 Korinthe 5:9, 11) maar helaas is deze verloren gegaan ... De eerste brief van de apostel Paulus aan die van Korinthe ... . Dus eigenlijk bezitten wij de 2e en 3e brief aan de Korinthiërs. De Eerste brief van Paulus aan de T(h)essalonicenzen (vaak kortweg 1 T(h)essalonicenzen genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament van de Bijbel.Het bestaat uit vijf hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks.Dit Bijbelboek wordt vervolgd met de Tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 2 12:2 Gal. 4:8 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in d ... Korinthiërs (tweede brief) - Christipedia.nl ... . 4:8 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. 3 12:3 Filip. 2:11 1 Joh. 4:1-3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: 'Vervloekt is Jezus,' en niemand kan ooit zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest. De Tweede brief van Paulus aan de T(h)essalonicenzen (vaak kortweg 2 T(h)essalonicenzen genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.Het is een brief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente in Thessaloniki.De brief telt 3 hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks.Het is een vervolg op de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen. Eerste van de twee brieven van Paulus aan de christelijke gemeente te Korinthe (Griekenland). Paulus had die gemeente zelf gesticht (zie Handelingen 18).Net als de andere brieven is deze waarschijnlijk geschreven tussen ca. 50 en 60 n.C.; vermoedelijk schreef Paulus deze eerste brief in Efeze. De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (16) 2/4 Bron: www.gemeentevanchristus.be dat hun aardse bezittingen slechts tijdelijk gegeven worden (1 Timoteus 6:17-19). Maar de christen die al zijn bezitting weg zou geven om behoeftigen te kunnen voorzien van eten, zou zichzelf geen enkel nut doen als dit niet gepaard zou gaan met liefde. De brieven van Paulus aan de Korintiërs. Deze twee brieven zijn waarschijnlijk de tweede en vierde brief die Paulus aan deze gemeente schreef. De overige twee zijn niet bewaard gebleven, blijkbaar omdat die voor ons niet nuttig zijn. De twee worden hieronder apart behandeld: 1 Korintiërs. Auteur — Paulus. Tijd — 55 - 57 na Chr. 1 Van Paulus, door Gods wil een apostel van Christus Jezus, en onze broeder Timotheüs.+ Aan de gemeente van God in Korinthe en aan alle heiligen in heel Acha̱je.+ 2 Ik wens jullie onverdiende goedheid en vrede toe van God, onze Vader, en...