mulders-gm.nl

Inleiding Nederlands ambtenarenrecht

PUBLICATIE DATUM oktober 2005
BESTANDSGROOTTE 4,19
ISBN 9789054545163
TAAL NEDERLAND
AUTEUR D. Christe
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Inleiding Nederlands ambtenarenrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur D. Christe. Lezen Inleiding Nederlands ambtenarenrecht online is nu zo eenvoudig!

Het ambtenarenrecht regelt de rechtspositie van bijna een miljoen mensen die in dienst zijn van de overheid. Ambtenaren zijn werkzaam bij tal van uiteenlopende organisaties zoals de belastingdienst, penitentiaire instellingen, ministeries, het landelijk politiekorps, gemeentes, provincies, waterschappen, instellingen van openbaar onderwijs, academische ziekenhuizen enzovoort. Kennis van dit vakgebied is daarom onontbeerlijk voor de rechtspraktijk. Hoewel steeds meer regels van het arbeidsrecht tegenwoordig ook van toepassing zijn op personeel werkzaam bij de overheid, kan voor het oplossen van rechtspositionele vraagstukken van ambtenaren niet worden volstaan met alleen kennis van het arbeidsrecht. In tegenstelling tot werknemers in het particuliere bedrijfsleven die vallen onder de bescherming van het Burgerlijk Wetboek is de rechtspositie van ambtenaren nog altijd eenzijdig geregeld op basis van de Ambtenarenwet en algemene maatregelen van bestuur, zoals het Algemeen Rijksambtenarenreglement en gemeentelijke rechtspositieverordeningen. In plaats van een arbeidsovereenkomst hebben ambtenaren een aanstelling bij een openbare dienst. Dit betekent dat het procesrecht voor ambtenaren is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Hierdoor is kennis van de regels van het bestuursrecht inclusief de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang bij de bestudering van het ambtenarenrecht. Aangezien bestudering van het ambtenarenrecht veelal pas volgt na kennis te hebben genomen van het arbeidsrecht en het bestuursrecht, wordt het ambtenarenrecht beschreven vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek, waarbij steeds in het oog is gehouden dat de rechtspositie van de ambtenaar wordt beïnvloed door regels van het bestuursrecht. De rechtspositie van ambtenaren in de sectoren Rijk en Gemeenten is als uitgangspunt genomen bij de beschrijving van het ambtenarenrecht in dit boek. Na een eerste inleidend hoofdstuk volgen nog acht hoofdstukken waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: ambtenaar, openbare dienst en voorwaarden voor een (tijdelijke) aanstelling, de materiële rechtspositie, ontslag, reorganisatie en van werk naar werkbeleid, rechtsbescherming, sociale zekerheid, collectief overleg en conflict, medezeggenschap en de toekomst van de ambtenaar. Wat de toekomst van de ambtenaar betreft, is van belang dat bij het afsluiten van dit boek bij de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aanhangig is. In het laatste hoofdstuk wordt kort besproken wat dit wetsvoorstel betekent voor de toekomst van de ambtenaar. Mr. D. Christe, voormalig advocaat en universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Mr. N. Hummel, onderzoeker en docent ambtenarenrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Mr. dr. B.B.B. Lanting, universitair docent ambtenarenrecht aan de Universiteit van Amsterdam en Tilburg University. Mr. dr. L.C.J. Sprengers, advocaat bij Advocatencollectief Utrecht en (voormalig) hoogleraar Collectieve Arbeidsverhoudingen bij de Overheid aan de Universiteit Leiden.

...te. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Inleiding Nederlands ambtenarenrecht, geschreven door L ... Inleiding Nederlands ambtenarenrecht - D. Christe, N ... ... .C.J. Sprengers & N. Hummel. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Ambtenarenrecht, ambtenarenrecht, Specialisatie arbeidsrecht, Ontslag, Minor arbeidsrecht, Minor Arbeidsrecht, Arbeidsrecht ... Het ambtenarenrecht regelt de rechtspositie van bijna een miljoen mensen die in dienst zijn van de overheid. Ambtenaren zijn werkzaam bij tal ... Samenvatting boek Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht ... ... ... Het ambtenarenrecht regelt de rechtspositie van bijna een miljoen mensen die in dienst zijn van de overheid. Ambtenaren zijn werkzaam bij tal van uiteenlopende organisaties zoals de belastingdienst, penitentiaire instellingen, ministeries, het landelijk politiekorps, gemeentes, provincies, waterschappen, instellingen van openbaar onderwijs, academische ziekenhuizen enzovoort. Samenvatting arresten inleiding strafrecht, geordend per onderwerp Samenvatting Hoofdzaken van het Bestuursrecht Michiels - Overzicht onderdelen bestuursrecht Solution Manual Corporate Finance Berk / DeMarzo Ambtenarenrecht Hc 3 Ambtenarenrecht Hc 2 Ambtenarenrecht Hc 1 Voor u ligt de vierde druk van het boek Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht. De eer - ste druk verscheen in 2002, de tweede in 2005 en de derde in 2010. Deze vierde druk verschijnt op het moment dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet normalisering rechtpositie ambtenaren heeft aangenomen. Of de Eerste Kamer dit wetsvoorstel zal Samenvattingen van het boek Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht (isbn: 9789089742193) - E. Verhulp geschreven door studenten. Vind het uittreksel of samenvatting voor je studie op Knoowy. Inleiding Nederlands ambtenarenrecht is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Inleiding Nederlands ambtenarenrecht PDF te downloaden op onze website boek.tarotdenieuweordening.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Inleiding Nederlands ambtenarenrecht Cursus Inleiding ambtenarenrecht In één dag op de hoogte van de Ambtenarenwet Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is voor een grote groep ambtenaren het private arbeidsrecht van toepassing geworden. Inleiding Nederlands ambtenarenrecht. Formaat: Paperback Wij doneren tot 12% van je aankoopbedrag aan een onderwijs project van de Tika Foundation in Nepal. Tip: klik op de knop om te starten met lezen! Start met lezen. Details expand_more ...