mulders-gm.nl

De grafvelden en grafvondsten rond de Veluwe van de Late Bronstijd tot in de Midden IJzertijd

PUBLICATIE DATUM none
BESTANDSGROOTTE 11,25
ISBN 9789057991738
TAAL NEDERLAND
AUTEUR A.D. Verlinde
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen De grafvelden en grafvondsten rond de Veluwe van de Late Bronstijd tot in de Midden IJzertijd in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.D. Verlinde. Lezen De grafvelden en grafvondsten rond de Veluwe van de Late Bronstijd tot in de Midden IJzertijd online is nu zo eenvoudig!

De grafvelden en grafvondsten rond de Veluwe van de Late Bronstijd tot in de Midden IJzertijd 1e druk is een boek van A.D. Verlinde uitgegeven bij Rijksdienst Acm. ISBN 9789057991738 Over de in archeologisch opzicht relatief slecht onderzochte Veluwe is nu een overzicht van de urnenvelden met veel basisgegevens verschenen. Voor de grafvondsten, meestal aardewerk, is een eenvoudige doch doelmatige kwantitatieve methode toegepast, die leidt tot een Regionaal Aardewerk Diagram (of Tabel). Dit diagram is op kernachtige wijze vergeleken met gegevens uit omliggende gebieden, vooral uit centraal Nederland. Daarbij komt naar voren dat de Veluwe goed aansluit bij de Nederrijnse Grafheuvelcultuur uit zuidelijk Nederland en belangrijke verschillen toont met de Eemscultuur uit noordelijk Nederland. De vrij schaarse metaalvondsten uit de Veluwse graven en depots verdiepen voor de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd het inzicht over de culturele situatie op de Veluwe in vergelijking met die uit de omringende regio s. In centraal en zuidelijk Nederland blijken de late urnenvelden en de vondsten daaruit (Vroege IJzertijd) duidelijk in de meerderheid te zijn ten opzichte van de vroege grafvelden. Voor noordelijk Nederland geldt dat juist voor de Late Bronstijd. Dat wijst op een belangrijke demografische omslag. De (mate van) continu teit tussen de urnenvelden en de daaraan voorafgaande Midden-Bronstijd culturen komt in de synthese uitgebreid aan de orde en leidt tot verrassende inzichten.

...n aarde. In grafheuvels die in de vroege bronstijd zijn opgeworpen bevinden zich soms keien ... Hoop Doet Leven PDF Boek | BANK72 PDF ... . Na de grafheuvels in de vroege- en midden-bronstijd (resp. 2000-1800 v. Chr. en 1800-1100 v. Chr.) zien we het grafritueel in de late bronstijd (1100-800 v. Chr.) op Europese schaal veranderen. De overledenen werden gecremeerd en hun asresten werden samen met grafgiften (mantelspelden, naalden, kleine potjes) bijgezet in een urnenveld onder een kleine heuvel, vaak omgeven door een greppel. In de late steentijd werden overledenen vooral begraven in een kuil met daaroverheen de h ... bol.com | De grafvelden en grafvondsten rond de Veluwe van ... ... . In de late steentijd werden overledenen vooral begraven in een kuil met daaroverheen de heuvel. Bronstijd Grafheuvels uit de midden bronstijd en de late bronstijd bestonden uit een heuvel met daar omheen een greppel die omgeven was door een wal van aarde. Deze heuvels worden ringwalheuvels genoemd. Wel komen er nieuwe bewoners: zes families gaan vanaf de late vijfde eeuw hun doden begraven op het oostelijke deel van het grafveld. Rijke graven Een eeuw later, rond 600, is in het midden van het grafveld de komst van een nieuwe Frankische elite te volgen: deze Franken zijn afkomstig uit het zuiden, waar inmiddels een christelijk, Merovingisch koninkrijk is gesticht. van vondsten die uit de Brons- of IJzertijd dateren. Bij de archeologische begeleiding van de sloop van de kelders van het klooster in mei 2007 werden in een recente verstoring aardewerkfragmenten van een crematie-urn uit de Late Bronstijd of Vroege IJzertijd en kleine fragmenten crematieresten aangetroffen. Tevens zijn enkele fragmenten van een Het is evident dat de beeldvorming over huizen en erven in de Bronstijd nog niet tot wasdom is gekomen. Het onderzoek in Breda-West levert hieraan wel een substantiële bijdrage. Dit is een onderwerp dat in hoofdstuk 10 nog eens in sa-menhang met de bewoning van de Late-Bronstijd en de IJzertijd de revue zal passeren. Net over de grens in België te Lanaken-Europark is een grote vindplaats uit deze periode onderzocht, waarop zich een grote hoeveelheid kuilen en structuren uit de late bronstijd bevond. 27 Grafvelden uit de late bronstijd / vroege ijzertijd zijn wel redelijk goed bekend, zoals Maastricht-Withuisveld, 28 -Vroendael, -Oosderveld 30 en Ambyerveld ......