mulders-gm.nl

Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid

PUBLICATIE DATUM april 2013
BESTANDSGROOTTE 6,77
ISBN 9789012390828
TAAL NEDERLAND
AUTEUR J.M. Hautvast
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.M. Hautvast. Lezen Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid online is nu zo eenvoudig!

Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid 6e druk is een boek van J.M. Hautvast uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012390828 Ambtenaren worden geconfronteerd met bezuinigingen, afstoting van taken, samenvoeging van onderdelen en reorganisaties. Een periode van ingrijpende veranderingen kondigt zich aan.In dit boek geven de auteurs een schets van wat in het sociaal overleg in de nabije toekomst belangrijk zal worden: Welke beleidsthema’s bepalen de agenda van de overlegvergadering met de ondernemingsraad? Hoe kan de OR zich het best opstellen om bij te dragen aan constructieve en creatieve oplossingen voor de problemen? Het boek behandelt het sociale overleg vanuit het perspectief van de ondernemingsraad. Dit gebeurt aan de hand van de volgende onderwerpen:Plaats van de OR binnen de totale organisatie Wet op de ondernemingsraad naar de overheid vertaald Plaats van de OR in het totale overlegkader Relevante management- en HR-thema’s en hoe daar als OR op te reageren Kabinetsbeleid en de gevolgen voor de OR bij Rijk en lagere overheden Medezeggenschapsstrategie en vernieuwing Onmisbaar naslagwerk Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid wil in de eerste plaats inzicht bieden in de vraag waarom zaken zo geregeld zijn als ze nu zijn. De auteurs gaan er vanuit dat medezeggenschap een echte meerwaarde oplevert als het bijdraagt aan de kwaliteit van de besluitvorming (ook de politieke) èn aan het werkplezier van de ambtenaar. Vanuit dit uitgangspunt worden alle relevante thema’s en kwesties waar de OR mee te maken krijgt belicht en in hun specifieke context geplaatst. Op die manier wordt het makkelijk voor een OR om zijn koers te bepalen, maar ook voor de bestuurder en zijn HR-adviseur om zich voor te bereiden op het overleg met zijn OR. Zo kan men sneller to the point komen.Actuele onderwerpenVanuit de algemene inzichten die de medezeggenschap bij de overheid kenmerken wordt in een tweetal hoofdstukken ingezoomd op de problemen waar ondernemingsraden de komende periode mee te maken krijgen, als gevolg van het beleid van het jongste kabinet. Hoe gaat u om met samenvoegen van organisaties, versobering van taken en beperking van budgetten? Voor wie?Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid is een onmisbaar hulpmiddel voor de medezeggenschap van overheidswerknemers bij de sectoren Rijk, Provincies, Gemeenten en andere overheidsorganisaties. Niet alleen voor de ondernemingsraden zelf, ook bestuurders, consultants, HR-functionarissen en zelfs politici zullen hierin ideeën aantreffen die hen helpen de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

......