mulders-gm.nl

SCP-publicatie 15 - Versterking data-infrastructuur sport

PUBLICATIE DATUM juni 2012
BESTANDSGROOTTE 8,69
ISBN 9789037706130
TAAL NEDERLAND
AUTEUR Annet Tiessen-Raaphorst
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen SCP-publicatie 15 - Versterking data-infrastructuur sport in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Annet Tiessen-Raaphorst. Lezen SCP-publicatie 15 - Versterking data-infrastructuur sport online is nu zo eenvoudig!

Het sportonderzoek heeft in het afgelopen decennium een snelle ontwikkeling doorgemaakt en is voor verdere groei gebaat bij een versterking van de data-infrastructuur. Een totaaloverzicht van reeds beschikbare en van gewenste data voor het monitoren van ontwikkelingen in de sport ontbreekt echter en de ontsluiting van gegevens is beperkt. Op verzoek van de directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) advies over de versterking van de data-infrastructuur voor de sport. Dit advies richt zich op drie onderdelen:1 Inventarisatie van relevante kengetallen voor de sport op landelijk niveau en selectie van een beperkt aantal kernindicatoren daaruit;2 aanvullende dataverzameling ten behoeve van kengetallen en kernindicatoren; de inrichting van een systeem om data te beheren en beschikbaar te stellen (backoffice) en data te ontsluiten (frontoffice).

...Lists Sign in Account & Lists Orders Try Prime Cart ... Versterking data-infrastructuur sport (SCP-publicatie ... ... . Books. Go Search Best Sellers Gift Ideas New Releases Deals Store Coupons ... Hallo! Op zoek naar een Mijn moeder is een vaderjood-boek geschreven door auteur Daniel Deegen? Registreer u op onze website 3dayslimburg.be en download gratis boeken! Compra Versterking data-infrastructuur sport. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Versterking data-infrastructuur sport bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt. B ... Zoekresultaten - SCP ... .com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt. BOEKENLIEFHEBBER. Welkom bij TAROTDENIEUWEORDENING.NL-website. Hier vindt u boeken voor elke smaak. Inschrijven Werkgelegenheid in de sport. De werkgelegenheid in de sporteconomie uitgedrukt in fte (voltijdbanen) en de bijdrage aan de totale werkgelegenheid in Nederland. Lees meer: Factsheet Kernindicatoren Sport en Bewegen (versie 10 mei 2019). Tiessen-Raaphorst, A., & Haan, J. de (2012). Versterking data-infrastructuur sport. Kernindicatoren Sport en Bewegen 2012: Verbeterplan versterking data-infrastructuur sport -Duurzaam meten van een beperkte set kernindicatoren -Zo efficiënt mogelijk verzamelen en ontsluiten 2014: Benoeming kernindicatoren door de Minister -Duurzaam in de tijd volgen -Kwaliteit, vergelijkbaarheid en continuïteit absolute vereiste Buck Danny: 031 X-15. Laatste vlucht. NTHR reeks 14 - Zekerheid op lading. Villa Gladiola. Mijn memoires. De Wattman. ... Sport, bewegen en gezondheid. Kennismaken met Kuitert. ... SCP-publicatie 15 - Versterking data-infrastructuur sport. No filter. Fokke & Sukke - Fokke & Sukke Het afzien van 2007. De mannen van Maria. Alistair macleans codebreker Versterking data-infrastructuur sport. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Tiessen-Raaphorst, A. (2014a). Sociaal-demografische kenmerken van sportdeelname. In: A. Tiessen- Raaphorst (red ... meten is weten Inspiratiesessie VSG en Huis voor de Sport Limburg 15 december, Beek (L) Remco Hoekman, senior onderzoeker Mulier Instituut ... Voor het programma Sport en Bewegen in de Buurt heeft het in gang gezette traject al een grote verzameling good practices opgeleverd, ... Inmiddels heeft het SCP het verbeterplan Versterking data-infrastructuur sport opgeleverd8. ... nr. 15. X Noot 8. Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. Dit zijn kengetallen die in de rapportage 'Versterking data-infrastructuur sport' (Tiessen-Raaphorst & de Haan, 2012) als kengetal voor de sport worden beschreven. De gegevens uit de Verenigingsmonitor worden vaak gebruikt als referentiedata of benchmark in lokaal en regionaal onderzoek of ten behoeve van andere onderzoeken in de sport. De ... 32 637, nr. 15. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 30 234, nr. 69 3. kan worden verbeterd. Ook dit voornemen is in de Beleidsbrief Sport opgenomen. Inmiddels heeft het SCP het verbeterplan Versterking data-infrastructuur sport opgeleverd1. In dit plan doet het SCP aanbeve-lingen over het duurzaam meten van een aantal (kern) ......