mulders-gm.nl

De 30% - regeling

PUBLICATIE DATUM augustus 2019
BESTANDSGROOTTE 4,88
ISBN 9789013154993
TAAL NEDERLAND
AUTEUR H. de Vries
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen De 30% - regeling in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H. de Vries. Lezen De 30% - regeling online is nu zo eenvoudig!

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om op forfaitaire basis de extraterritoriale kosten van een werknemer te vergoeden. Deze bundel over de 30%-regeling is hét standaardwerk dat elke adviseur die werkt met deze regeling op zijn bureau moet hebben liggen. Geen enkele andere publicatie behandelt de 30%-regeling zo uitgebreid en zo uitputtend als deze bundel. Aan de orde komen de geschiedenis van de 30%-regeling, de voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen en de neveneffecten van het gebruik van de 30%-regeling. Ook behandelen de auteurs de toegenomen internationale mobiliteit van werknemers. In de loop der jaren is de regeling een aantal keer gewijzigd. De regeling was oorspronkelijk bedoeld om hoogopgeleide, specifiek deskundige, schaarse werknemers naar Nederland te halen. Inmiddels kan elke uit het buitenland afkomstige werknemer die iets meer verdient dan modaal hier gebruik van maken. Deze verruiming, de extraterritoriale kosten van de werkkostenregeling, het overgangsrecht en vele andere aspecten komen aan bod. Ook komt aan de orde hoe de vergoedingsregeling werkt voor uitgezonden werknemers. De 150 km-eis is in deze druk geïntegreerd in de tekst van de andere hoofdstukken. Uiteraard is deze uitgave volledig geactualiseerd en is alle jurisprudentie bijgewerkt. Alle per 2019 ingevoerde wijzigingen in de regeling zijn verwerkt. Iedere student, accountant of belastingadviseur die de laatste stand wil weten én zich de 30%-regeling snel eigen wil maken, komt uit bij deze titel uit de Fed Fiscale Brochures.

...in hoofdstuk 4A van het UBLB.Voor werkgevers die voor het regime van de vrije vergoedingen en verstrekkingen hebben gekozen, geldt hoofdstuk 3 UBLB (zoals dat luidde op 31 december 2010) ... Kortere looptijd belastingvoordeel buitenlandse werknemers ... ... . In het besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten ... De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Voldoen ze aan de voorwaarden voor de 30%-regeling? Dan betalen ze over maximaal 30% van hun loon geen belasting. Zo compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken. ... Navigator biedt onmisbare informatie voor de fiscale, juridische, en financiële ... 30%-regeling voor ingekomen werknemers - Belastingdienst ... . Zo compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken. ... Navigator biedt onmisbare informatie voor de fiscale, juridische, en financiële professional Naar aanleiding van het rapport Evaluatie 30%-regeling van juni 2017 was in het regeerakkoord al het voorstel opgenomen om de maximale looptijd van de 30%-regeling te verkorten van acht naar vijf jaar. Het kabinet heeft nu aangekondigd deze wetswijziging in het Belastingplan 2019 op te nemen. De maximale periode van vijf jaar zal ook gaan gelden voor de keuzeregeling voor partiële ... De 30%-regeling maakt het mogelijk om extra kosten, voor bijvoorbeeld woonlasten en verzekeringen, onbelast te vergoeden, zonder dat de omvang hiervan onderbouwd moet worden aan de hand van bonnen of nota's. De werkgever mag tot maximaal 30% van het loon onbelast uitbetalen. De 30%-regeling is een Nederlandse belastingregeling speciaal voor werknemers die geworven of uitgezonden worden vanuit het buitenland en die een specifieke deskundigheid hebben die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder de 30%-regeling kunnen deze werknemers een onbelaste vergoeding krijgen van 30% van hun belastbare inkomen ter compensatie van ... DE 30% REGELING - ALGEMEEN. De 30% regeling voorziet in een forfaitaire belastingvrije vergoeding (30% vergoeding) die wordt geacht alle zogenoemde 'extraterritoriale kosten' te dekken. Extraterritoriale kosten zijn extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst. De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om op forfaitaire basis de extraterritoriale kosten van een werknemer te vergoeden. Deze bundel over de 30%-regeling is hét standaardwerk dat elke adviseur die werkt met deze regeling op zijn bureau moet hebben liggen. na toepassing van de 30%-regeling, boven de inkomensnorm moet blijven vallen en de vergoeding daarom ook minder kan zijn dan 30/70 van het overeengekomen loon. Doet u dit niet en valt het loon onder de inkomensnorm, dan verliest de werknemer het recht op de 30%-regeling. Voor uw bewijspositie legt u afspraken bij voorkeur schriftelijk vast. De 30%-regeling wordt in de meeste gevallen toegepast voor ingekomen werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen.* *In bepaalde gevallen kan de 30%-regeling ook gelden voor Nederlandse werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden naar het buitenlands (zoals overheidsambtenaren, aangewezen werknemers die worden uitgezonden naar andere continenten, militairen, etc.). 30%-regeling. De zogenaamde 30%-regeling is een specifieke fiscale regeling ten behoeve van buitenlandse werknemers (expats). Deze regeling houdt kort gezegd in dat de werkgever maximaal 30% van het bruto salaris belastingvrij mag vergoeden aan buitenlandse werknemers ter compensatie van de extra kosten die de buitenlandse werknemers in ... De Belastingdienst gaat ervan uit dat werknemers over deze deskundigheid beschikken als ze een bepaald salaris verdienen. In de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 stelde de Belastingdienst de nieuwe inkomensgrens voor de 30%-regeling per 1 januari 2019 op € 37.743 per jaar. In 201...