mulders-gm.nl

Compendium 'belastingrecht in hoofdlijnen'

PUBLICATIE DATUM december 2012
BESTANDSGROOTTE 11,52
ISBN 9789013105933
TAAL NEDERLAND
AUTEUR C.M. Ettema
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Compendium 'belastingrecht in hoofdlijnen' in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.M. Ettema. Lezen Compendium 'belastingrecht in hoofdlijnen' online is nu zo eenvoudig!

Dit Compendium biedt een dieper gaande eerste oriëntatie op het gebied van het belastingrecht en de praktijk van de belastingheffing. Het geeft een overzicht van de meer dan 20 door het Rijk geheven belastingen. Daarbij worden inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en omzetbelasting uitgebreider behandeld. Tevens krijgen de belastingen van rechtsverkeer, de motorrijtuigenbelasting, accijnzen en milieuheffingen plus de belastingen van gemeenten en provincies de nodige aandacht. Ook de hoofdlijnen van het fiscale procesrecht en de toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur komen aan de orde. Door uitleg en voorbeelden van concrete toepassingen worden wetteksten toegelicht. Zowel belastingplichtigen als de wetgever krijgen steeds meer te maken met grensoverschrijdende kwesties, regels van de Europese Unie en verstrekkende arresten van het Hof van Justitie van de EG. Deze ontwikkelingen worden in afzonderlijke hoofdstukken belicht. Het Compendium onderscheidt zich in nog enkele andere opzichten van concurrerende inleidingen in het belastingrecht. Ten eerste krijgt de omgeving waarin het belastingrecht functioneert meer aandacht dan gebruikelijk is. Internationale vergelijking van belastingstelsels, de invloed van de belastingheffing op het sociaal en economisch beleid en het milieubeleid, het arbeidsaanbod, de omvang van de fiscale fraude, de verdeling van de belastingdruk, de zin van een eigen belastinggebied voor gemeenten en belastingconcurrentie tussen landen zijn stuk voor stuk onderwerpen die in andere methoden niet of minder uitvoerig worden behandeld. Daarnaast verschilt dit Compendium van andere methoden, doordat milieuheffingen en de belastingen van lagere overheden in verhouding veel aandacht krijgen. Door de gekozen brede aanpak is dit Compendium niet alleen geschikt als studieboek, maar ook als wegwijzer voor anderen (dan studenten) die zich over de belastingheffing willen informeren.

...ale aspecten beschreven die bij vastgoed en de advisering daaromtrent aan de orde komen ... Amazon.it: Compendium 'belastingrecht in hoofdlijnen' - P ... ... . De benadering op hoofdlijnen leent zich uitstekend voor studerenden en adviseurs die de contouren en praktische toepassingen van de uiteenlopende fiscale regelingen willen doorgronden. Belastingrecht in hoofdlijnen 4e druk is een boek uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013072273 Dit boek wil studenten een ori ntatie bieden bij het betreden van het gebied van het belastingrecht. Het geeft een overzicht van alle belastingen die door het Rijk, de provincies en de g ... Compendium 'belastingrecht in hoofdlijnen' door P.M. van Schie ... . Het geeft een overzicht van alle belastingen die door het Rijk, de provincies en de gemeenten in Nederland worden geheven. Bijvoorbeeld Belastingrecht in hoofdlijnen, Vennootschapsbelasting en de Algemene weg inzake rijksbelastingen. De titels zijn vlot geschreven, beknopt en praktijkgericht. U hebt alle feiten op een rij. De serie is veelgebruikt door studenten, maar ook door fiscaal adviseurs die zich snel en doelmatig willen inlezen. Belastingrecht in Hoofdlijnen Studenteneditie maakt u vertrouwd met de hoofdzaken van het Nederlandse belastingrecht.De auteurs behandelen de voornaamste belastingen en de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomstenbelasting en loonheffingen worden in verhouding uitgebreid besproken. De uiteenzetting van de soms ingewikkelde vennootschapsbelasting is via structuurtekeningen verhelderd. Samenvatting Belastingrecht Samenvatting Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. C.A. de Kam, colleges - begrippen Samenvatting Belastingrecht: Tentamentraining - Semester 2 Arresten Belastingrecht: Casus en conclusie Samenvatting: Belastingrecht Werkgroep uitwerkingen 1 t/m 5, Vragen - Alle uitwerkingen van de werkcolleges 1 t/m 5, plus aantekeningen Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Portal Noté /5: Achetez Compendium 'belastingrecht in hoofdlijnen' de Schie, P.M. van: ISBN: 9789013105933 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour Compendium belastingrecht in hoofdlijnen . De dienstbetrekking in drievoud . Loonheffingen . Reeksen. Fed fiscale studieserie. Algemeen fiscaal bestuursrecht . Algemene wet inzake rijksbelastingen . Algemene wet inzake rijksbelastingen . AWBZ en Zvw . Belastingrecht in hoofdlijnen Compendium belastingrecht in hoofdlijnen: Place of Publication: Deventer: Publisher: Kluwer: Pages: 10 (349-365), 11 (367-390) Number of pages: 41: Publication status: Published - 2013: ID: 2326708. University of Groningen staff: edit these data. print. Volg de RUG facebook twitter linkedin rss instagram youtube. 'Belastingrecht in Hoofdlijnen' door I.J.J. Burgers, H.J. Bresser, Willemein Grooten, F.J.P.M. Haas, M.H. Hogendoorn, Redmar Wolf - Onze prijs: €51,95 - Op ... 9789013150964 Belastingrecht in Hoofdlijnen koop je vanaf 29.49 tweedehands bij Bookmatch. 100% veilig, geen énkel risico. Altijd korting op je studieboeken Samenvatting belastingrecht in hoofdlijnen H 1,2,4. Universiteit / hogeschool. Universiteit Leiden. Vak. Belastingrecht (21013020) Titel van het boek Belastingrecht in Hoofdlijnen; Auteur. Cornelis Abraham Kam. Academisch jaar. 2015/2016 Privaatrecht in hoofdlijnen, deel 1 en 2 geven...