mulders-gm.nl

Vergoeding van immateriele schade wegens aantasting in de persoon

PUBLICATIE DATUM 2002-08-01
BESTANDSGROOTTE 7,90
ISBN 9789069164274
TAAL NEDERLAND
AUTEUR A.J. Verheij
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Vergoeding van immateriele schade wegens aantasting in de persoon in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.J. Verheij. Lezen Vergoeding van immateriele schade wegens aantasting in de persoon online is nu zo eenvoudig!

In dit promotieonderzoek staat de vraag centraal in welke gevallen recht bestaat op smartengeld. De bepaling die het uitgangspunt vormt voor het onderzoek is art. 6:106 lid 1 sub b BW dat bepaalt dat recht op smartengeld bestaat in geval van een aantasting in de persoon. Om de vraag te beantwoorden wat onder 'aantasting in de persoon' kan worden verstaan, wordt rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar het Duitse, Franse, Engelse recht en het recht van de Verenigde Staten. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen: affectieschade, shockschade, aantasting van de eer en goede naam, inbreuk op de privacy, vertraging van de schadeafwikkeling door verzekeraars, de positie van be-wusteloze slachtoffers en de functie(s) van vergoeding van immateriële schade.

...mmateriële schade wegens aantasting in de persoon ... Gronden voor toewijsbaarheid smartengeld - Cassatieblog.nl ... . AU - Verheij, A.J. PY - 2003. Y1 - 2003. M3 - Article. SP - 481 De strafrechter beslist vaak over vorderingen tot vergoeding van immateriële schade, maar of een benadeelde partij schadevergoeding toekomt, dient hij te beoordelen op basis van het civiele recht. Artikel 6:95 van het Burgerlijk Wetboek biedt de wettelijke grondslag voor vergoeding van nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. Onder bepaalde omstandigheden kan immateriële s ... Schadevergoeding bij smaad, laster en onrechtmatige ... ... . Onder bepaalde omstandigheden kan immateriële schade voor vergoeding in aanmerking komen, ook als er geen sprake is van lichamelijk of geestelijk letsel. Denk bijvoorbeeld aan (de gevolgen van) de Groningse aardbevingsschade. Recentelijk heeft de Hoge Raad de voorwaarden voor een dergelijke vergoeding (nader) uiteengezet. De bepaling die het uitgangspunt vormt voor het onderzoek is art. 6:106 lid 1 sub b BW dat bepaalt dat recht op smartengeld bestaat in geval van een aantasting in de persoon. Om de vraag te beantwoorden wat onder 'aantasting in de persoon' kan worden verstaan, wordt rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar het Duitse, Franse, Engelse recht en het recht van de Verenigde Staten. Dit volgt ook uit de jurisprudentie gepubliceerd in het Smartengeld boek van de ANWB (waarin uitspraken zijn gepubliceerd van de Nederlandse rechter over de vergoeding van de immateriële schade). Uit deze uitspraken volgt dat het merendeel van de inbreuken op privacy / aantasting in de persoon (eer en goede naam) le...