mulders-gm.nl

Retentierecht en uitwinning

PUBLICATIE DATUM april 2019
BESTANDSGROOTTE 12,3
ISBN 9789013153446
TAAL NEDERLAND
AUTEUR M.A. Heilbron
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
PRIJS: VRIJ

Wil je het boek lezen Retentierecht en uitwinning in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M.A. Heilbron. Lezen Retentierecht en uitwinning online is nu zo eenvoudig!

Deze titel behandelt de procesrechtelijke en faillissementsrechtelijke kant van het verhaalsrecht van de schuldeiser met retentierecht. Dit is de enige publicatie die daarbij uitgebreid de verbinding legt tussen het burgerlijk recht enerzijds en het procesrecht en het faillissementsrecht anderzijds. Deze unieke invalshoek maakt het boek van grote waarde voor zowel praktijkbeoefenaren als wetenschappers. Retentierecht en uitwinning behandelt de faillissementsrechtelijke en beslagrechtelijke kant van het Retentierecht en uitwinning behandelt de faillissementsrechtelijke en beslagrechtelijke kant van het verhaalsrecht van de schuldeiser met een retentierecht. Sinds 1 januari 1992 is het verhaalsrecht van de retentor in het BW terechtgekomen. Het beslagrecht en het faillissementsrecht zijn echter beide niet op dezelfde grondige manier herzien als het BW. In deze titel gaat de auteur na in hoeverre deze twee aansluiten bij de #nieuwe# regeling van het retentierecht in het BW. Door de BW krijgt de retentor een verhaalsrecht met voorrang en een verhaalsrecht op zaken van derden toebedeeld. De effectuering van dit bijzondere verhaalsrecht door middel van verhaal op de teruggehouden zaak is overgelaten aan het burgerlijk procesrecht en het faillissementsrecht. Deze bieden niet steeds een helder kader. Hoe dient men bijvoorbeeld om te gaan met het verhaalsrecht van de retentor op zaken van een derde in het faillissement van deze derde? Uniek in deze titel is dat de auteur een brug bouwt tussen het burgerlijk recht en het beslagrecht én tussen het burgerlijk recht en het faillissementsrecht. Hoewel een casus zich in de praktijk nooit beperkt tot de grenzen van één rechtsgebied, doen de meeste publicaties dat wel. Daar brengt deze titel verandering in. Uitwinning van de teruggehouden zaak is bovendien een interessante invalshoek met oog op het hybride karakter van het retentierecht. Bijvoorbeeld bij levering na executoriale verkoop van onroerende zaken vervallen door zuivering hypotheken en beperkte rechten. Maar wat gebeurt er met het retentierecht? Deze invalshoek maakt de publicatie van grote waarde voor de praktijkjurist en de rechtswetenschapper.

... trad in 2012 in dienst bij de Radboud Universiteit Nijmegen als docent en promovendus ... Retentierecht en uitwinning | Boeken.com ... . Daar promoveerde ze op 17 april op het proefschrift Retentierecht en uitwinning. Een verkoopsovereenkomst op afstand is een overeenkomst tussen een onderneming en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de ... uitwinning wordt opgeschort (lid 2) bij voorrang, bij voorraad en zonder gezag van ... Retentierecht en uitwinning door M.A. Heilbron (Ebook ... ... ... uitwinning wordt opgeschort (lid 2) bij voorrang, bij voorraad en zonder gezag van gewijsde (lid 4 en 5) rechtsmiddelen (lid 6 en 7) Rechter . a . posteriori (art. 56): door iedere belanghebbende partij (lid 1) over wijze van uitwinning of aanwenden van opbrengst (lid 1) binnen één jaar vanaf aangetekende kennisgeving van einde uitwinning ... Voor wettelijke en gerechtelijke borgen is dezelfde regeling van toepassing als voor conventionele borgen. Alleen genieten de borgen wel niet van het voorrecht van uitwinning (art. 2042 B.W.) De burgerlijke en commerciële borg. Is de hoofdverbintenis die door de borg wordt gewaarborgd van burgerlijke aard is, dan is de borgtocht van ......